Zkrok na Babiov mtinku znechutil fa policie. Rakuan chpe zden lid

Vondrek se k incidentu vyjdil ve tvrtek veer na Twitteru, rno situaci komentovali Fiala a Rakuan.

Informacemi zveejnnmi v souvislosti se zkrokem Policie R v Borovanech jsem naprosto znechucen. Celou vc proto pedm k proeten Generln inspekci bezpenostnch sbor, napsal Vondrek. Nepipustm, aby pslunci Policie R nedodrovali zkony tto zem a nectili jej demokratick principy, dodal.

Vondrek tak bude chtt vysvtlen po fovi jihoesk policie, setk se s nm v ptek, dodal. Z reporte zveejnn na serveru Respekt vyplv, e neuniformovan policist zaklekli na kolka, kter odnesl Babiovi reproduktor, a odvezli ho na sluebnu. Jeho matku podle serveru odmtli vzt s sebou.

Zsah proti kolkovi v Borovanech el kritice na socilnch stch, podobn jako postup neuniformovanch policist v souvislosti se stedenm Babiovm mtinkem v eskm Krumlov.

Z akce tam odvedli enu protestujc proti Babiovi do neoznaenho auta a odvezli ji na sluebnu. Policie k tomu uvedla, e postup a taktiku policist prov policejn ad vnitn kontroly a e ena policistu v civilu napadla. Ona sama ekla denku Forum24, e udeila mue, kter do n bhem akce strkal, ani vdla, e jde o policistu v civilu.

O proeten zkroku se zajm tak premir Petr Fiala a ministr vnitra. Na zklad zveejnnch informac o chovn pslunk Policie R na politickch mtincch v jinch echch jsem podal ministra vnitra Rakuana a editele GIBS Dragouna o dkladn proeten vech okolnost tchto znepokojujcch udlost, napsal v ptek rno na Twitteru.

Rakuan chpe rozhoen a zden veejnosti. Jsem rd, e policie sty policejnho prezidenta zkrok jednoznan odsoudila a bude ho eit. A Policie zsah proet, osobn se seznmm se zvry. Policie mus zajiovat podek a bezpe pimenmi prostedky, s rozvahou a pedevm nestrann a pedvdateln. Nesm budit dojem, e funguje jako ochranka jakhokoliv jednotlivce nebo individulnho zjmu, napsal na Twitteru.

Mluv policejnho prezidia Ondej Moravk TK ekl, e policie bn dohl na akcch, kter vyhodnot jako rizikov. Setkn veejnosti s Andrejem Babiem pat do t kategorie, protoe tam obas k njakm konfliktm dochz, dodal.

Babi pi sv cest po jihoeskch mstech a obcch el hlasitm protestm svch odprc. Za volii jezd po esku od zatku lta, podil si k tomu obytn vz.

Odmt tvrzen, e jde o kampa ped prezidentskmi volbami. Cesty podnik jako pedseda hnut ANO v souvislosti se sentnmi a komunlnmi volbami, ekl u dv. Koncem ervna Babi uvedl, e plnuje oznmit rozhodnut ohledn sv ppadn prezidentsk kandidatury nejsp 4. listopadu.

Latest news
Related news