Za dotace dům od manžela. Rozdělování ministerských miliard mělo slabiny

NKÚ kontroloval, jak MMR, ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Centrum pro regionální rozvoj rozdělovaly v letech 2015 až 2021 peníze na podporu sociálních podniků. Finance šly ze dvou operačních programů. Rozdělování téměř miliardy korun podle NKÚ provázaly nedostatky.

„Podporu tak dostaly i neúčelné a neefektivní projekty. Dotace mnohdy pomáhaly spíše jejich příjemcům než sociálně ohroženým lidem,“ uvedla mluvčí NKÚ Hana Kadečková.

MMR ale kritiku odmítlo. Sociální podnikaní podle něj má smysl podporovat, pomáhá začleňovat hendikepované i jinak znevýhodněné lidi. „Proto jsme rádi za každý z 235 projektů, který tyto cíle naplňuje. Rizik jsme si vědomi, a proto neustále zlepšujeme kontrolní systém u projektů tak, aby nedocházelo k jeho zneužívání,“ uvedl mluvčí Frček.

NKÚ kontroloval i příjemce dotací. Polovina kontrolovaných projektů byla podle úřadu jen částečně účelná nebo zcela neúčelná a neefektivní. Příčinou bylo to, že ministerstva špatně nastavila pravidla. Jedna příjemkyně dotace podle NKÚ použila téměř 2,9 milionu korun z peněz EU na nákup nemovitosti od manžela.

Latest news
Related news