Vorek porazil Nease, exhibice ve ru vynesla pes milion korun

Vybran finannch prostedky budou rozdleny mezi Nadaci Jakuba Vorka, organizaci Poplky a mlde rskho hokejovho klubu.

Myslm, e to je dost penz. Je super, e jsme se tady takhle seli. Kad z oslovench, kdo jen trochu mohl a byl v esku, tak dorazil, co je skvl, protoe je to pro dobrou vc, pochvaloval si Neas.

Plno lid, hodn nadench dt, take super. Je velk pravdpodobnost, e v tom budeme pokraovat, dodal Vorek.

Zpas byl pehldkou velkch hvzd. Barvy Vorkova tmu hjili napklad David Pastrk, Filip Hronek, Jan Rutta, Petr Mrzek, Karel Vejmelka, ale teba tak Patrik Eli, Ji Tlust, Luk Krajek, David Vborn, Jaroslav Bedn i Robert Reichel. Fotbalisty zastupovali Jan Koller s Tomem Ujfaluim.

V Neasov vbru figurovali vedle jinch Tom Hertl, Filipov Chytil se Zadinou, Dominik Kubalk, Jakub Vrna, Ondej Kae nebo Pavel Francouz. Z fotbalist pak Patrik Berger a Vladimr micer.

Na vodn gl zpasu hranho na ti tetiny se dlouho ekalo, pestoe akti nasadili na exhibici velmi vysok tempo. Bezglov stav trval pes polovinu tetiny i proto, e v brance domcch Plamen zpotku aroval bval tonk Tom Rolinek, ne pepustil s istm kontem sv msto Francouzovi.

J ani nevdl, e to byl Rolas. Kdy tam pedvedl ten semafor… Neekal jsem, e domc vythnou takov trumf, sml se Vorek. Jinak to bylo nron. Vn hodn nron. Ne kvli tomu teplu, ale protoe jsem na tch bruslch jet moc nestl. Byl jsem dote dvakrt, ale v rozmez msce, take v podstat na led zanm, piznal tahoun Columbusu.

Po glech Martina Plevy a Vrny vedli domc 2:0, do pestvky ale vyrovnali Jan Hlav a Radek Smolek. Zatek byl trochu volnj, ale pak se to docela rozjelo. Docela jsme to vak ekali, e jakmile bude jeden z tm prohrvat, tak se to nastartuje, podotkl Radim Zohorna.

Ve druh sti vrtil Plamenm veden Chytil, kontroval Pastrk, ale prv dky Zohornovi mli navrch domc. Ve tet tetin vak do vvoje promluvili Vborn s Bednem. Kubalk sice jet vyrovnal, jene pak li host do trhku dky Pastrkovi s Martinem Rikou, Neas u jen v zvru snil.

Prvn tetina byla docela hodn v tempu, pak se zaplapnbh troku ubralo. Kdy jsme dali gl na 5:4, tak se m Kaika (Ondej Kae) ptal, jestli hrajeme na remzu. kal jsem mu, e v dnm ppad, e to nepipad v vahu. Tak jsme to pak zaveli a hrli normln na vhru, ujistil s smvem Vorek.

V njezdech se po serilu splench anc dokal u i Koller, pardu vystihl Pastrk, za domc uspl Tom Havrnek. Hlavn je se nezranit, ale lovk chce tak nco ukzat lidem. Moc si tohle uvm, prohlsil Pastrk.

Perfektn zorganizovan akce pro dobrou vc. Jen se ten mix hr nedal moc kouovat, sml se reprezentan asistent Libor Zbransk, jen ze stdaky vedl tm poraench.

Bylo to fakt nron. Je to tk, kdy hrajete s tmi nejlepmi, ale zaplapnbh obas vypnuli, kdy jsme se dostali k puku, a nechali ns nco udlat. Jsem astn za to, e jsem si mohl s takovmi hri zahrt. Komu se to potst? podotkl bval fotbalista Tom Ujfalui. Byl to kadopdn velmi dobr kondin trnink.

Zpasu pihlelo na vyprodanm stadionu dva a pl tisce divk, podle ptomnch nebylo ve ru na hokeji nikdy vce lid. Bylo to super a myslm, e si to vichni moc uili. Kdy budu mluvit za sebe, tak jsem vn neekal, e tady bude a tolik lid. Byla skvl atmosfra, fakt hodn poveden akce, tonk Dominik Kubalk.

Dominik Kubalk v exhibici Hvzdy 2022

Charitativn souboj tak pln dostl nzvu akce Hvzdy 2022, z eho mli oba akti velkou radost.

Jsme tady jako host. Bylo to dlan pro Poplky s tm, e bychom to mohli spojit, aby z toho byla vt akce a vydrailo se daleko vce penz. Neekal jsem ale, e to vynese tolik a e pijde a tolik lid. Byla tady super atmosfra, bylo to asn. Myslm, e to byl zitek i pro kluky, kte teba u nehraj, prohlsil Vorek.

Samozejm jsme chtli vyhrt, jene oni byli o kousek lep. Ale o vsledek nelo. Je to to o tom, aby si takov zpas uili fanouci, ale tak o tom, aby ho vidli mal hokejisti. Sm jsem prv tady vyrstal, prv zde ze m udlali hre, jakm jsem byl pi odchodu do Komety. Kdy do takhle malho msteka pijedou hri jako Pasta nebo Voras, urit je to motivuje, doplnil Neas.

Latest news
Related news