Volby 2023 | Kandidt na Hrad Pavel se ohradil proti tomu, e ho Kalousek spojuje s StB

Byl kdrov pslunk Vojensk rozvdky, co byla vojensk obdoba StB, ekl v ter iDNES.cz Kalousek, kter m v tuto chvli ti jin kandidty na Hrad msto Petra Pavla. Preferuje sentora Pavla Fischera, jen ale zatm kandidaturu nepotvrdil, a pokud Fischer neprojde, nevadili by mu bval rektorky Mendelovy univerzity v Brn Danue Nerudov i f odborov centrly MKOS Josef Stedula.

Vrok pana Kalouska je fakticky nesprvn. Vojenskou obdobou StB, byla Vojensk kontrarozvdka, oznaovan jako VKR. Jej soust Petr Pavel nikdy nebyl, co jednoznan vyplv z Archiv bezpenostnch sloek. Pan Kalousek ve svm vroku, pravdpodobn omylem, zamuje dv odlin organizace, uvedla Markta ehkov, kter m v tmu Petra Pavla na starost komunikaci s mdii. Upozornila, e zveejnn dokumenty z Archiv bezpenostnch sloek dokldaj, e Petr Pavel nikdy nebyl pslunkem Vojensk kontrarozvdky, kter byla soust StB.

Nabzm omluvu, nekm-li pravdu, glosoval to Kalousek.

Petr Pavel nesbral informace o vlastnch obanech, ohradila se jeho mluv

Petr Pavel byl vsadkem v Prostjov. Ti ped rokem 1989 organizan spadali pod Zpravodajskou sprvu Generlnho tbu, kter sbrala informace o vnjm nepteli, tedy cizch armdch. Pavel ani jeho vsadkov pluk nikdy nesbrali informace o vlastnch obanech. Tento fakt je mon ovit ze sluebnho spisu Petra Pavla, a dokld jej tak jeho ist lustran osvden, uvedla ehkov.

Generl Pavel vekerou dokumentaci s krycm jmnem Pvek sm zveejnil na svm webu, a to ji v prosinci 2019. Kryc jmno mu bylo piazeno, kdy v roce 1988 zahjil tlet postgraduln studium na Vojensk akademii v Brn. Stejn jako vem studentm zpravodajskho kurzu, kter Petr Pavel navtvoval. lo o bnou praxi souvisejc se studiem, ale nijak to nesouviselo s prac pro tajn sluby, uvedla mluv Petra Pavla.

Kalousek je velmi kritick jak k Petru Pavlovi, bvalmu nelnkovi Generlnho tbu Armdy R, kter psobil i ve funkci pedsedy vojenskho vboru NATO, tak k bvalmu premirovi Andreji Babiovi. Myslm, e 32 let po Listopadu bychom mohli mt nkoho, kdo nedostal od silovch sloek komunistickho reimu nikdy dn kryc jmno, uvedl v pondl Kalousek. Babi se stle soud, nesouhlas toti s tm, e ho StB vedla jako agenta s krycm jmnem Bure.

Svou nechu k obma dosavadnm favoritm prezidentsk volby vyjdil Kalousek i tweetem, kter vzbudil velkou pozornost 22. ervence Asi si to zasloume. Asi nm nezbv nic jinho, ne 32 let po Listopadu volit jednoho nebo druhho prominentnho spratka z t i on prominentn bolevick rodiny. V takovm ppad bych volil @general_pavel. Pod ale doufm, e budu mt dstojnou anci, napsal tehdy doslova Kalousek.

Latest news
Related news