Tlibn zavd svj islmsk d. pln jsme vymtili korupci, hls

Koncem ervna do Kbulu dorazila delegace islmskch uenc vyslan Organizac islmsk spoluprce sdruujc 57 zem svta. Clem mise bylo pesvdit nov vldce Afghnistnu, aby dvkm povolili navtvovat aspo stedn koly.

Pestoe tlibncm citovali vere z Kornu, aby dokzali, e prvo na vzdln dvek je zarueno u ve svat knize islmu, odjeli s nepozenou. Nejvy vdce Tlibnu Hajbatullh Achndzda se s nimi odmtl setkat, ni pedstavitel radiklnho hnut jim dali jen velmi vgn sliby.

Pod nm kaj: Udlejte toto. Pro neudlte toto?, prohlsil Achndzda o pr dn pozdji na svm prvnm vystoupen na veejnosti od chvle, kdy se Tlibn chopil moci. Pro se svt pod montuje do naich zleitost? stoval si v Kbulu na shromdn afghnskch uenc.

Tlibn se chopil moci v polovin srpna loskho roku jet dve, ne se Zpad stihl po dvacetiletch nespnch pokusech zavst aspo minimln stabilitu sthnout. Od t doby dokazuje, e se od roku 2001, kdy jeho vldu smetla americk intervence, pes pvodn sliby pli nezmnil.

Dvkm zakzal navtvovat koly od est tdy v, naopak pibv dtskch satk. eny mus chodit zcela zahaleny a nesm cestovat bez doprovodu mue. Za mal pestupky proti novmu du hroz zaten, nkter hnice byly po zadren zbity nebo mueny elektrooky.

Podobn to podle veho dopadlo i se zrukami, e se Afghnistn nestane toitm terorist. Vdy kdy v nedli rno americk dron zabil staikho vdce al-Kidy Ajmna Zavahrho, stalo se tak v Kbulu. Podle prvnch informac il v jedn z nejlepch tvrt afghnsk metropole a vdci Tlibnu o tom vdli.

Staronov vldci tyicetimilionov zem rok po pevzet moci tvrd, e buduj jedin skuten islmsk reim na svt, kter bude v naprostm protikladu k bvalmu prohnilmu reimu. A jsou pesvdeni, e ostatn zem je nemaj co pouovat.

A dote dn skuten islmsk systm vldy neexistoval. Pestoe se rn a Sadsk Arbie nazvaj islmskmi reimy, my zavedeme zcela nov systm pro cel svt, vysvtlil pro denk The Financial Times jeden z pedstavitel militantnho sunnitskho hnut, kter si nepl uvst sv jmno.

Nov systm prosazuje armda ideolog a bvalch bojovnk, kte pevzali klov funkce v administrativ. st ednk zstala a sna se zemi udret na nohou. Centrln vlda je podzena nejvymu vdci a jeho poradcm, kte sdl v Kandahru na jihu zem.

Jednm z nejpalivjch problm, kter nyn mus eit, je stav ekonomiky. Psun zahranin humanitrn pomoci, je dve tvoila ti tvrtiny rozpotu, ustal. Amerian navc stle zadruj st z devti miliard dolar zabavench afghnsk centrln bance.

Tlibn se sna ekonomiku podpoit omezenm regulac a byrokracie. Podle odhad OSN by objem exportu (vyv se pedevm ovoce a uhl) letos mohl stoupnout na 1,8 miliard dolar. Leton sttn rozpoet in 2,5 miliard dolar to je asi o polovinu mn ne loni, podle Tlibnu by vak ml aspo zajistit platy sttnch zamstnanc.

Hlavnm bodem tlibnsk ekonomick politiky je vymcen korupce, kter v minulch letech rozleptvala masivn americk investice do infrastruktury i bezpenostnch sloek. platky brali vichni: od policist na checkpointech po lokln velitele zapojen do paovn zbo pes hranice.

Tlibnsk ministr zahrani Amir Chan Muttaki se na nedvn mezinrodn konferenci v Takentu pochlubil, e v Afghnistnu bylo dosaeno nulov korupce. Pestoe takov prohlen znj dost fantasticky, vzhledem k brutlnm tlibnskm praktikm zavdn podku nen vyloueno, e se chronickou korupci skuten povedlo vymtit.

Podle nedvn studie britskho ministerstva zahrani Tlibn drasticky omezil vi platk spojench s peshraninm obchodem za rok dajn a o 1,4 miliardy dolar. Analytici se shoduj, e reim toho doclil hlavn dky striktn discipln, strachu a vojensk sle.

Napklad v ervnu tlibnsk jednotky provedly ofenzivu proti Mawlwmu Mehdmu, mocnmu regionlnmu veliteli v hazrsk provincii Sar-e Pol. Spor se vedl o kontrolu nad mstnmi doly a lukrativnm obchodem s palivem, kter z vt mry milo do sousednho Pkistnu. Dan z jeho prodeje pak ly do kapes Mehdmu.

Tlibnsk reim disciplnu v provincii zavedl za cenu civilnch obt a tisc novch uprchlk. I to ukazuje, e nov vldci v Kbulu jsou pi konsolidaci svch skromnch pjm ochotni shnout po jakchkoliv prostedch a pustit se do kku i s mstnmi warlordy, kte jim nedvno psahali vrnost.

Latest news
Related news