Stle vc Japonc odmt satek. Dal zl zprva pro tamn demografii

Japonsko m posledn roky obavy z vylidovn. Podle odbornk jsou data varovnm podkopvajcm snahy o een populan krize. Przkum provedli loni, jeho vsledky vlda zveejnila nyn. Informaci pinesl britsk denk The Guardian.

Podle przkumu 17,3 procenta mu a 14,6 procenta en ve vku od 18 do 34 let uvedlo, e nemaj v myslu nikdy vstoupit do svazku manelskho. To je nejvy slo od roku 1982, kdy v Japonsku poprv takov przkum realizovali. Pokles potu satk m dsledky pro porodnost. Ta m pak dramatick inek na sniovn potu pracovnch sil a oslabovn ekonomiky.

Odbornci tento trend pitaj nkolika faktorm. Hlavnm dvodem je stle rostouc touha mladch pracujcch en uvat si svobody, kterou pin bezdtn ivot a karira. Mui tak kaj, e se jim tak lb bt svobodn, ale zrove vyjaduj obavy o jistotu zamstnn a schopnost zajistit rodinu.

Odbornci v zemi nyn vyzvaj vldu, aby enm usnadnila nvrat do prce po narozen dt a aby se zabvala nechvaln znmou dlouhou pracovn dobou v Japonsku.

Ideln ivotn styl

Na otzku, co pedstavuje ideln ivotn styl pro eny, uvedlo v przkumu tm 40 procent dotzanch svobodnch mu a 34 procent svobodnch en, e je to monost sladit kariru s vchovou dt. Na znamen mncho se postoje k genderovm rolm uvedlo mn ne sedm procent mu, e by si plo, aby jejich budouc partnerka zstala doma a starala se o rodinu.

Klesajc poet satk bude jist mt negativn vliv na porodnost, k igeki Matsuda, profesor sociologie na univerzit kj na ostrov Hon.

Poet dt narozench v Japonsku v roce 2021 klesl proti pedchozmu roku o 29 231, tedy o 3,5 procenta, na rekordn nzkou hodnotu 811 604. Uvedlo to v ervnu ministerstvo zdravotnictv. Poet satk klesl o 24 391 na 501 116, co je nejni hodnota od konce druh svtov vlky.

Udlejte nco s porodnost, jinak Japonsko pestane existovat, rad Musk

Japonsk vlda se nyn sna zvit porodnost tm, e se sna pomoci tm, kte si pej uzavt manelstv nebo mt dti, naplnit jejich touhy, k Matsuda.

Pokud vak bude poet lid, kte se nechtj oenit, nadle narstat, bude vlda nucena svou politiku pehodnotit, dodv sociolog. To by podle nj mohlo vst k dalmu prohlouben poklesu porodnosti.

Vldn daje zveejnn loni v kvtnu ukzaly, e poet obyvatel Japonska se loni snil o rekordnch 644 tisc lid. To je jedenct rok poklesu v ad. Tyto daje vyvolaly reakci fa Tesly Elona Muska. Podnikatel varoval, e Japonsko pestane existovat, pokud neuvoln pravidla pro imigraci a nebude vce podporovat zdravj rovnovhu mezi pracovnm a soukromm ivotem.

Musk si na socilnch stch okamit vykoledoval sumu kritiky za pehnanou reakci. Nejpdnj protiargumenty znly, e Japonsko zdaleka nen jedinou vysplou ekonomikou, kter zav dlouhodob pokles potu obyvatel, uzavr The Guardian.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here