Spotat padl Rusy je pod problm, ale pibv mrtvch dstojnk

Rusk redakce BBC spolu se serverem Mediazona a skupinou dobrovolnk vsobotu potvrdila informace o 4 940 zabitch ruskch vojcch a dstojncch. Shromdn daje sice neodrej skutenou rove ztrt, ale na rozdl od odhad se opraj vlun o potvrzen informace. To umouje analyzovat, co se dje s ruskou armdou za vlky proti Ukrajin.

Pedstavu, kolik zabitch vojk se nedostalo do soutu BBC, dv nvtva hbitov v ruskch regionech. Kad tden tam pibv pohbench vojk, okterch mstn uady neinformuj. Tato pozorovn umouj odhadnout, e seznam potvrzench ztrt veden BBC pedstavuje pinejmenm polovinu ze skuten pohbench vojk.

Ze 4 940 ruskch vojk zabitch na Ukrajin mlo 852 dstojnickou hodnost. Za posledn dva tdny zahynulo vce ne 80 dstojnk, vetn deseti plukovnk.

V poslednch mscch se podl dstojnk mezi zabitmi vojky postupn snioval z 20 procent v beznu a dubnu na 17 procent v ervnu a ervenci. Nyn ztrty mezi veliteli opt rostou.

Me to souviset s tm, e na Ukrajinu dorazily vysoce pesn dlosteleck zbran, vetn americkch raketomet HIMARS. Dky tmto zbranm me Kyjev pesnji niit velitelstv a tlov zkladny tocch ruskch vojsk.

Mezi zabitmi dstojnky vynvaj vojent letci, elita kad armdy, jejich vcvik trv roky a stoj miliony dolar. Ke konci ervence Rusko pilo pinejmenm o padestku letc (vetn opertor zbraovch systm a palubnch mechanik). Nejmn pt z nich bylo starch 50 let. Nkte mli odejt do penze u ped pr lety. Jejich ast v bojch me svdit o tom, e chyb kvalifikovan a motivovan piloti mlad generace.

V potu zabitch nadle mezi ruskmi regiony vede Dagestn (245 mrtvch), Burjatsko (224) a Krasnodarsk kraj (170). V se jen o 11 zabitch z Moskvy, jej obyvatel tvo devt procent obyvatel Ruska. V mnoha regionech, kde chybj vtahy k lepmu socilnmu postaven, bv sluba v armd bezmla jedinou monost, jak si vydlat.

Hroby vojk, jejich smrt se nikde neoznamovala, jsou na vech hbitovech, kter zpravodajov vidli. Soud podle npis na nhrobcch a datech pohb trv peprava tla do Ruska v prmru dva a ti tdny. V nkterch ppadech se to prothne: dvacetiletho tankistu Chovalyga Aldyna-Cherela pohbili a 71 dn po smrti. Pro nkter pbuzn je ekn na tlo zabitho tkou zkoukou. Jednaedestilet Zinajda Alexandrovna z Tuvy zemela, jakmile se dozvdla o smrti syna, majora Vladimira abalina. Pohbili je najednou spolu.

Poty mrtvch jsou rzn

f CIA William Burns odhadl, e rusk ztrty na Ukrajin in piblin 15 000 zabitch a tikrt vce rannch. Piblin tolik vojk ztratil Sovtsk svaz za skoro deset let vlky v Afghnistnu.

Odhad CIA je jednm z nejnich. Britsk rozvdka hovoila o 15 000 a 20 000 mrtvch jet v ervnu. Ukrajinsk generln tb tvrd, e zabitch Rus je vce ne 38 000.

Takov rozptyl lze nejspe vysvtlit odlinou terminologi a metodami. Nkte experti do ruskch ztrt zahrnuj i vojky ze separatistick Donck a Luhansk lidov republiky (DNR a LNR) a tak oldne. V obou kategorich souty zabitch dosahuj tisc. Jen v DNR ady veejn piznaly smrt vce ne 2 400 vojk.

Konen slo tak podstatn vzroste, pokud se do ztrt zapotou i vichni nezvstn. Poet poheovanch Rus se neda stanovit ani piblin. V ppad DNR a LNR zaznamenala BBC na internetu vce ne 3 000 oznmen od lid hledajcch sv pbuzn.

Oficiln daje o ztrtch chyb. Rusk ministerstvo obrany naposledy hlsilo 25. bezna 1 351 zabitch.

Mezi zabitmi je nejvce pk (964) z motosteleckch jednotek a vsadk (914), kte se shodn po ptin podlej na seznamu ovench ztrt. Nejrychleji na seznamu pibv dobrovolnk, co jsou nejastji mui star 40 let z region s nzkmi pjmy a jen t- a sedmidennm vcvikem. V seznamu potvrzench ztrt je i 171 pslunk Rusk nrodn gardy, vetn len elitnch zvltnch jednotek, 117 pslunk specilnch sil armdn rozvdky GRU a ti pslunci zvltn jednotky Alfa tajn sluby FSB.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here