sporn tarif rodinm za topnou sezonu ulev 11 a 18 tisc, schvlila vlda

Do podpory se pot jak pspvek prostednictvm spornho tarifu, tak odputn poplatku za obnoviteln zdroje, kter in 599 korun za jednu megawatthodinu elektiny. Tuto pomoc spoutme od jna, ekl Skela.

My vyplatme v letonm roce pes elektrick tarif i zlohu podpory na plyn a teplo. Udlme to pro vechny tarify jednotn, aby to bylo jednodu. Nvrh, se kterm jdu na vldu, je dva tisce korun. K tomu je teba pipotat prmrn odputn poplatky za obnoviteln zdroje, kter se li domcnost od domcnosti, i podle spoteby, uvedl ministr prmyslu a obchodu.

U tarif s vy spotebou se letos dostaneme k podpoe ve vi kolem esti, mon i pes est tisc korun a zbytek doplatme zkraje ptho roku, ekl Skela.

Fiala mluv o pomoci 177 miliard. Vlda do toho zahrnuje i troj leton valorizaci dchod

Na celkovou pomoc obanm podle premira Petra Fialy vlda vylenila 177 miliard korun. Tato stka ale zahrnuje ale i napklad troj leton valorizaci dchod.

Pomoc od sttu obdr vechny domcnosti, kter maj smlouvu s dodavatelem elektiny, bez ohledu na to, jestli pouvaj primrn plyn, elektinu, nebo jestli maj vytpn zajitno pes centrln vytpn i domovn kotelny. Navrhujeme, aby byla pomoc pes sporn tarif vyplacena nadvakrt, co vyaduje schvlen revize sttnho rozpotu, uvedl u dve Skela.

U zkaznka, kter plat zlohy pes SIPO nebo bankovnm inkasem, m bt podle ve sttn pomoci automaticky upravena ve zlohy. Zkaznk, kter plat zlohu trvalm pkazem, si bude moci zlohu sm upravit zmnou trvalho pkazu. Slevu uvid zkaznk v nejblim vytovn.

Ministerstvo spust kalkulaku pro domcnosti

Ministerstvo prmyslu a obchodu po jednn vldy, nejpozdji ve tvrtek podle Skely spust kalkulaku, aby si kad domcnost mohla spotat, jak vysokou podporu zsk.

U v pli srpna ekl, e letos vlda plnuje v rmci spornho tarifu rozdlit mezi domcnosti vce ne 10 miliard korun jako prvn st pomoci a dalch 30 miliard korun na zatku roku 2023.

Shodli jsme se na tom, e vvoj cen elektiny, zvlt v tch poslednch dnech, pekrauje vechna, i ta nejhor oekvn, ekl v ter veer po jednn s prezidentem Miloem Zemanem pedseda vldy Petr Fiala.

Ministr Skela podpoil celoevropsk zastropovn cen elektiny

Skela ekl, e esk republika je pipravena podpoit celoevropsk zastropovn cen elektiny.

Pokud by dolo k dal eskalaci cen, jsme schopni v rmci tohoto nstroje schvlit dal pomoc, ekl ministr prmyslu Jozef Skela na setkn s novini pot, co vlda schvlila nazen k spornmu tarifu.

O valorizaci pspvk na bydlen kvli rstu cen energi bude vlda rozhodovat podle ministra prce a socilnch vc Mariana Jureky v druh polovin z.

Nov normativy, tedy stky pro vpoet dvky by mly platit pak od jna, podpora by se podle nich vyplcela ale zptn od ervence. Vlda podle nj pod ministerstvo prmyslu a Energetick regulan ad o odhad vvoje nklad na energie a njmy.

Latest news
Related news