sporn tarif je paskvil, ekl Havlek. Vy jste neudlali nic, opil Vystril

Msto pomoci lidem s instalac fotovoltaiky, tepelnch erpadel a zajitn jinch zdroj plynu, neudlala minul vlda vbec nic. Chovala se energeticky nebezpen, ekl si Milo Vystril z ODS. Narel tak napklad na nepedloen nov energetick zkon, kter m umonit sdlen energie a peprodej pebytk do st. Vlda ho nyn pipravuje.

Proti budovn Nord Stream 1 a 2 jste nekali ani slovo, opil exministr prmyslu a obchodu a mstopedseda Snmovny za hnut ANO Karel Havlek. Kritiku Vystrila oznail za dobr vtip, jeliko plyn z Ruska podle nj brala cel stedn Evropa, proti emu se podle nj nevymezila ani tehdej opozice v ele s ODS.

Podle Vystrila za nynj rekordn inflaci me jednak zdraovn energi v dsledku vlky na Ukrajin a jednak utrcen minul vldy. Zadluen za posledn dva roky vldy Andreje Babie dle jeho slov raketov vzrostlo.

Bval ministr prmyslu a obchodu Karel Havlek se brn, e zvyovn dluhu bylo zpsobeno krizovou situac za doby koronavirov pandemie. Ped n se podle nj dluh naopak snioval.

Pijde nejnronj obdob za posledn destky let. Na podzim bude stt megawatthodina energie okolo devti tisc, uvedl Karel Havlek. To je asi devtkrt vce ne te. Za inflaci podle nj me prv zdraovn energi a vlda na rostouc ceny nereaguje dostaten.

Takzvan sporn tarif Havlek oznail za legislativn paskvil. Lid budou platit msto devtkrt vce za energie jen osmkrt vce a to je mal pomoc, vytk vld politik. Cel detnk je drav a nefunguje, prohlsil o takzvanm detnku proti drahot, neboli sri krok kabinetu Petra Fialy na pomoc lidem, Havlek.

Pokud budeme etit energi, me jej cena vrazn klesnout, doplnil pedseda Sentu Vystril a vyzval lidi k tomu, aby se snaili o spory. Me se tak podle nj efektivn snit zvislost na plynu z Ruska. Ujistil, e plyn na zimu v esk republice bude stait i v ppad, e Moskva vypne kohouty.

sporn tarif schvlili poslanci ped dvma tdny. Nyn m do Sentu, maximln ve pspvku m bt podle ministra prmyslu a obchodu Jozefa Skely 16 tisc korun a pijt by ml lidem automaticky do zatku topn sezony.

Zaveden eura nen na stole, shodli se politici

Debata se stoila i k zaveden eura v esk republice. Pro pijet evropsk mny se toti vyslovil staronov pedseda hnut STAN Vt Rakuan na sobotnm snmu. Pijet podporuje i vldn TOP 09.

Je to (zaveden eura pozn. redakce) nereln v nejbli dob a nebylo by to sprvn. Pijdeme o instrumenty NB. Staneme se zvislejmi, uvedl Havlek. Dodal, e zaveden eura pinese zdraen, co se ukzalo ve vech zemch, kter jej zavedly.

Mnov politika NB, tady nastaven rokovch sazeb, a pouvn kurz koruny jsou nstroje, ktermi centrln banka mimo jin bojuje proti souasn vysok inflaci. Odbornci dlouhodob zpochybuj, e zaveden eura vede k vt inflaci. Hnut ANO pitom souasnou mnovou politiku NB, kter se sna omezit inflaci, od zahjen cyklu zvyovn rokovch sazeb zhruba ped rokem, kritizuje.

Podle Vystrila se esko sice na pijet eura mus pipravit, ale argumenty odbornk jsou podle nj spe proti zaveden eura, mimo jin prv kvli NB. Nejsou to vci aktuln a nejsou vhodn, uvedl Vystril. Premir Petr Fiala ji dve ekl, e esko se v tomto volebnm obdob euru nepibl.

Dvactou zem Evropsk unie pouvajc spolenou mnu se od ledna stane Chorvatsko. esk republika tak zstane jednou z poslednch sedmi unijnch zem, kter si ponechvaj vlastn mnu.

Latest news
Related news