Splnno na tisc procent. Crowdfunding nm funguje, k majitel Skinners

Brnnsk znaka Skinners vznikla dky crowdfundingu. Sv produkty tvo a uvd na trh s pomoc zkaznk prv skrz crowdfundingov portly.

Crowdfunding mi v souasnosti pijde jako jeden z nejlepch zpsob, jak na trh uvst nov produkt. Dv nm monost, abychom byli vi zkaznkm naprosto oteven a tak pleitost nahldnout pod pokliku, jak vvoj a vroba novho produktu probh a na co pesn jdou penze z jejich nkupu, vysvtluje podnikatel Petr Prochzka a dodv, e zkaznk m prospch i z toho, e me produkt zskat jako prvn a asto za lep cenu.

Cel kampa ovem pedila oekvn a clovou stku 550 tisc korun vybrali bhem osmi hodin a pokrauje dl a do pondl 25. ervence. Ji nyn splnili pln nad tisc procent a aktuln se dr na ebku nejspnjch projekt portlu Hithit na tetm mst. Peskoili u i zlnskou obuvnickou firmu Vasky a atakuj dal pozici.

U bot jsme nepouili dn standardizovan een, jak je u vtiny vrobc zvykem. Ve, od kopyt, a po formy na podeve, si vyvjme sami. Rozjezd tto obuvn divize je pro ns proto velmi finann nron, ovem vypad to, e jsme se s naimi botami opt jednou trefili do mezery na trhu, nastiuje Prochzka dvod startu kampan na Hithitu.

Vce vybranch penz tak umon znace zrychlit vvoj dalch model, rozit velikostn adu, najmout do firmy dal lidi nebo investovat vce penz do dalho vvoje.

Stav ns to do lep pozice u dodavatel, kde pi vtch objednvkch dokeme vyjednat lep cenu. Ve vsledku z toho maj prospch i samotn zkaznci, protoe tyto aspekty dokou snit finln cenu produktu, dopluje Prochzka.

Ponokoboty firma vyrb kompletn v esk republice, barefooot koen boty ije v Portugalsku z k pochzejcch z Itlie. Vroba koench bot v Portugalsku m velmi dlouho tradici. Na zatku vvoje jsme se ale snaili boty dlat zde v esk republice. Bohuel jsme ale zjistili, e aby byly boty mezinrodn, technologicky, kvalitativn a ekonomicky konkurenceschopn, nen mon je zde vyrbt, dodv Prochzka.

Znaka Skinners vznikla v roce 2015 na Hithitu, kdy vybrala na sv ponokoboty pes pl milionu korun. O rok pozdji se rozhodla vydat za hranice republiky a rozit vrobu, a tak zkusila americkou crowdfundigovou platformu Kickstarter. Raketov spch na sebe nenechal dlouho ekat a vybrala pes 654 tisc dolar (tehdy zhruba 16 milion korun).

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here