RECENZE: Sympatick ekologick agitka. I to je Kapka ja od Morntajnov

Jene zatmco permanentn vylekan Stra byl postavou hlavn zbavnou, kapka ja je sp poun. A vyuuje vlastn dost podstatn vci.

Zaprv pochopen, jak to na svt chod s vodou, jak se voda mn, pro je dleit, emu prospv. ja m bjenou kolu kolu hrou, kde se u mnit v pru, led, vloku anebo jinovatku. Pipravuje se toti na dobrodrunou cestu kolem svta, znutou takovm malm olympijskm soutenm, kde m na vlastn ki zat, co je to ten globln kolobh.

Aby ml ten jasno ve vech potebnch pojmech, jsou po krajch strnek ilustrovan vysvtlivky: co je to orobinec, mlha, mosk konk anebo vodojem. Take ve vsledku takov sympatick ekologick agitka, nenpadn pohdkov hlas pro globln green deal.

Kapka ja

Alena Morntajnov

Host, 2022, 72 stran

Hodnocen: 80 %

Jene to nen vechno, v tom pbhu je jet zadruh: ja m toti mezi spoluakami nejen kamardky, jako Pju nebo Kju, ale taky jednu zavilou neptelkyni Dju. A ta ji ikanuje a otravuje, kdykoli k tomu najde pleitost. Rmec je ovem pohdkov, take karta se postupn obrac a vecko zl, co Dja provedla druhm, se j zane vracet. Nejvc asi v dramatickm okamiku, kdy ji vodn vr strhne, aby poklidila v zchodov mse. Dja prost dostane za vyuenou. A pochop, e ve vodnm tmu se to lpe thne. Teba zalt polovyschl rodn rybnk potebnou sprkou.

Je to knka na siln tma, naun i hrav, ale taky trochu povdom. Jako by j msty prosvtaly jin texty. Teba Kapka Kja Heleny Haratov, napsan vlastn o tomt, jen pro ty pln nejmen. Anebo H2O a tajn vodn mise, prvn dl sgy realizovan Petrem Stankem a ilustrovan rovn Galinou Miklnovou. Ale vc je tady samozejm pvodnho. Morntajnov napsala Kapku ju po svm: jej pohdkov pibarven realismus m spd i vtip, bav. A hlavn dv odpovdi na zsadn otzky, kdy k: Proto jsme my kapky na svt, abychom udrovaly lidi, rostliny a vbec vechno v prod naivu.

Latest news
Related news