RECENZE: Haruki Murakami napsal knku pro ten o samot

V etin m od roku 2002 neuvitelnch dvacet knek a prv k nim pibyla jednadvact. Jde o sbrku osmi povdek sebranch po nzev Prvn osoba jednotnho sla a vydanch v originlu pedloni.

Ten titul je nejsp nvodn: Vypad to, e Murakami (narozen 1949) pe tentokrt o sob, o svch vlastnch zitcch a vzpomnkch, hlavn na edest lta minulho stolet a pipojuje k nim aktuln reflexi. A protoe autor m odjakiva ve svch textech siln vazby na hudbu, a vnou nebo populrn, od Charlieho Parkera po Roberta Schumanna, jsou to reflexe jemn a mzick. Citliv a lyrick. Ostatn vedle hudby hraje v novince dleit part taky poezie, jednou autorova vlastn, jindy ciz.

Vbec cel ta knka jako by vystupovala ped tenem z jakhosi mlnho oparu. Pomalu a soustedn. Mon trochu stydliv, nejist, hlavn pokud jde o pinu, pro se vypravi nkter momenty a situace z minulosti vybavuj, pro m v hlav vepsanou jistou tv a jinou nikoli. Tempo vyprvn je pozvoln, vyprvn samotn pak privtn a intimn. Hlavnm motivem je toti lska. Jednou k baseballovmu klubu, jindy k veri, ale nejastji k en. A vechna ta setkn maj v sob trochu magie, tajemstv.

Spoutcm mechanismem povdky je vdycky nco chybjcho, zapomenutho, vytsnnho. Prost njak detail, kter skonil mimo rozum. A clem povdky nen ani tolik przdn msto zaplnit, jako sp situaci reflektovat. Zatmco tehdy, v mld, pohnla hrdinu emoce, te, ve zralm vku, je na koni sp rozum. I kdy nevtz vdycky. Sv msto maj v Murakamiho povdkch jak reln kulisy, tak sny a vidiny. Skutenost letmo nastaven fantazi. A pak samozejm autorsk hra. Sympaticky divn, bizarn.

Prvn osoba jednotnho sla

Haruki Murakami

peloil Tom Jurkovi

Odeon, 2022, 184 strany

Hodnocen: 90 %

Mlad recenzent vychvl neexistujc elpko slavnho saxofonisty. Mudrc vsad hrdinovi do hlavy mylenku kruhu, kter m spoustu sted a dn obvod. Vyprav se zakouk do nehezk eny s absolutnm hudebnm sluchem. A jindy se na okamik protne s milou, kter pi orgasmu hrye runk, aby nekiela jmno cizho mue. A vechno to do sebe tak njak pirozen zapad, vecko to m jednotnou podmanivou atmosfru, vude je za tm jistm jet njak to mon. Za realismem trocha magie.

Haruki Murakami napsal knku pro ten o samot. V tichu a soustedn. V pomalosti. Knku plnou nejen literatury, ale taky hudby a poezie. Prost titul, za kter neru nim m ne prvn osobou jednotnho sla.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here