Protestujc rodi u dt sebevdom. Zle ale na me, k psycholoka

Pat dti v pedkolnm vku na politick mtinky?
Dti v pedkolnm vku podstatu podobnch akc pochopit nemohou, i kdy se ji rodie budou snait piblit. Emoce, kter na takovm mtinku ltaj vzduchem, dt vnmat samozejm bude. Jeho reakce vak zle na reakci rodi. Kle k orientaci v okolnm dn toti v tomto vku dti hledaj prv u nich. Pokud rodie dokou bt na mst v klidu a zvldat situaci, bude ji zvldat i dt.

ast s dttem je tedy v podku, pokud rodie zachovaj klid?
Dt me vnmat rozruch, kter se dje kolem nj a me provat negativn emoce, napklad pokud vedle nj bude nkdo sprost nadvat. Ve chvli, kdy tam budou rodie jakoto modelov postavy a uvid, e to s nimi nic nedl, tak by mlo spe zrcadlit emoce rodi a orientovat se podle jejich pstupu.

A co dti ve kolnm vku, jak je zapojovat do politickho ivota?
To je jin u dt na prvnm a druhm stupni. Dti na prvnm stupni budou beze zbytku pebrat politick nzory a postoje svch rodi. ast na demonstracch pro n me bt podntem i ukzkou, e oban nem bt lhostejn vi tomu, co se kolem nj dje. Dti na druhm stupni maj schopnost vytvet si vlastn nzory, proto bych jako aktivn rodi dala takovmu dtti na vbr, zda se demonstrace astnit chce, nebo nechce.

Me mt negativn dopady, pokud rodie nut chodit star dti na specifick politick akce?
K politice se dt zane vztahovat okolo 12. roku, kdy dochz k rozvoji abstraktnho mylen, morlky, introspekce a hodnocen. Ke sv politick identit se stejn propracuje. Kdy mu ale bude rodiem nco vnucovno, spe se postav do opozice.

Dostame se k pkladu politiky Kristny Horynov, kter na akci v Kopivnici s dttem na krku konfrontovala pedsedu hnut ANO Andreje Babie. Nechci se vs ptt na hodnocen eny, jen m zajm, jak me takovou situaci vnmat dt?
Konkrtn kauzu neznm, ale na podobn ppady meme nahlet dvojm zpsobem. Rodi, kter se neboj jt do konfliktu i vyhrocenjho stetu, dtti ukazuje, e me bojovat samo za sebe. U ho uritmu sebevdom, e m projevovat vlastn nzor. Dotyn dt to pak pevezme a me to mt v lecem jednodu.

Vdy zle na me a zpsobu. Obecn plat, e rodi je pro dt v pedkolnm vku modelem a zkladnm zpsobem uen je pro nj imitace. Tud se d pedpokldat, e to, co dt vid, dve i pozdji bude napodobovat.

Karolina Diallopsycholoka a psychoterapeutka vnujc se dtsk psychologii v Psychoterapeutickm centru psk

Pokud vm, vy jste studovala i Policejn akademii. V ppad, o kterm se bavme, se zd, e se zdrhaj zashnout pslunci ochranky. Me ptomnost dtte komplikovat zsah?
Ve chvli, kdy by mlo dojt k zsahu do tlesn integrity rodie, tak dt me zavat pocit zmatku a ohroen. To je pak diametrln odlin zleitost. Napklad uvdoml policist si v praxi dvaj velk pozor na to, aby dtti nevznikla dn psychick jma. Jak byl konkrtn motiv ochranky v tomto ppad, nevm, ale dt urit me bt dostatenm dvodem, pro nezasahovat tak urputn, jako kdyby tam nebylo.

V souvislosti s mtinky je velk tma vyuvn dt k politickmu marketingu, napklad prostednictvm focen. Me jim to zpsobit njakou jmu?
To je spe etick otzka. Dt v tchto ppadech nerozhoduje samo za sebe a stv se objektem, kter je pedkldn politikovi. Psychologicky to v dan moment dnou kodu dtti nenapch. Otzkou je, co to me zpsobit za pr let, a si dt bude prohlet fotky a uvid sebe coby batole s politikem, s jeho nzory nebude souhlasit.

Potom me nastat moment, kdy se bude ctit svmi rodii zneuit a me se to promtnout i do jeho vztahu k nim. Problmy to pak me vyvolvat napklad i ve kolnch kolektivech. Rodie si tedy maj poloit otzku, jestli moment, kdy se dt vyfot s usmvavm politikem, stoj za ppadn pozdj problmy.

Latest news
Related news