Potvrzeno: Nemovitost na prodej pibv. Sta to ale na pokles cen?

Nabdka nemovitost k prodeji strm roste. Sta se podvat na kterkoliv realitn portl i nabdku takka jakkoliv realitn kancele. Napklad v Praze je aktuln v nabdce skoro 7 tisc byt a 1 200 dom. Nkter zdroje uvd dokonce 60procentn nrst v porovnn s pedelm rokem. V Brn je podle statistik spolenosti GarantovanyNajem.cz aktuln v nabdce okolo 1 300 byt, piem loni v jnu to bylo pouze 700.

A napklad ve Stedoeskm kraji najdete v souasn dob v nabdkch na prodej zhruba 10 tisc byt a 14 tisc rodinnch dom, dopluje Iztok Toplak z realitn kancele RE/MAX G8. Podobn vvoj zaznamenvaj i ostatn kraje esk republiky. Stejn trend potvrdil i nedvn velk przkum realit a hypotk fintech startupu hyponamiru.cz.

Rychlost, s jakou pibvaj byty na prodej je nevdan. Zdaleka vak nedosahuje vrcholu z roku 2014, konstatuje Viktor Mejzlk, spoluzakladatel sluby GarantovanyNajem.cz. sla to jasn dokldaj. Ve zmnnm roce 2014 bylo v Praze v nabdce okolo 14 tisc byt a 3 500 dom, tedy zhruba 17 500 rezidennch nemovitost. V roce 2018 pak devt tisc byt a 1 700 dom.

Ve Stedoeskm kraji se v nabdkch na prodej dalo najt 20 tisc byt a 14 dom, tedy okolo 34 tisc rezidennch nemovitost. O tyi roky pozdji 13 tisc byt a sedm tisc dom. Pokud to porovnme, aktuln sla jsou pod mlo na to, aby to njak vrazn ovlivnilo cenu, uvedl Toplak.

Jak nemovitosti se na trh dostvaj

Momentln pitom existuj ti rzn skupiny nemovitost, kter se do nabdek nejastji dostvaj. Ty, kter se sna majitel prodat za star ceny a kter jsou na trhu teba nkolik msc v ad. Pak takov, kter se prodvaj pod tlakem, a vtinou majitel vyjde zjemcm vstc. Nov se pak objevuj i nemovitosti prodvan skuten pod thou okolnost, popisuje Hendrik Meyer, f realitn skupiny European Housing Services.

Typickm reprezentantem posledn jmenovan skupiny jsou napklad rozestavn domy, kter si rodina neme dovolit dokonit kvli rostoucm cenm stavebnch materil. Je tak zajmav, e hodn stoup takzvan pm trh, kter umouje dohodu pmo mezi majitelem a kupujcm.

Hypotka jako nedostin sen

Zdlo by se, e zjemci o koupi nemovitosti pro bydlen by mohli jsat. Jene tomu tak ani zdaleka nen. Chu kupovat by asto byla, domcnosti vak maj stle vt problm se zajitnm financovn, konstatuje Meyer. Hypoten vry se bnm echm velmi vzdlily. Zjem o n tak mezikvartln poklesl o celch 30 procent.

V rmci svoj protiinflan politiky toti letos zvila esk nrodn banka rokov sazby ji nkolikrt, naposledy koncem ervna. Zkladn rokov sazba tak doshla sedmi procent, co je oproti konci minulho roku hodnota bezmla dvojnsobn.

Porovnejte si sazby hypotk a vyberte tu nejvhodnj.

Zrove bezprecedentn mrou zdrauj tak energie a potraviny, z sti nejsp trvale. A ceny nemovitost doposud tak prudce rostly. Pro mnoho domcnost, kter by jet ped pl rokem byly s to hypotku bez vtch problm uthnout, se sen o vlastnm bydlen stv nedosaitelnm.

Jet zatkem roku stail domcnosti celkov ist pjem kolem 32 300 korun, aby pi typrocentnm roku doshla na vr o vi t milion. Nyn, kdy oekvme zven roku hypotench vr a k 8 procentm, bude domcnost potebovat tm 50 tisc korun, vysvtluje Daniel Gorol, hypoten analytik ze spolenosti Ueteno.cz. Pi bn splatnosti 30 let by tak msn spltka inila 22 013 korun, co je o 7 709 korun vce ne kdyby si domcnost hypotku vzala na potku roku.

rokov sazby vak nejsou jedinou pekkou. Pro adatele je aktuln taky komplikac DSTI, tedy pomr mezi msnmi zvazky a pjmy. V praxi se stv, e vce ne tetina adatel je se splnnm tohoto limitu na hran, k Lucie Drsalov, hypoten analytika z portlu Klikoun.cz. To znamen, e nedoshne na potebnou stku pro koupi bytu nebo domu. Jen 20 procent ceny nemovitosti z vlastnch zdroj tak asto pro nkup nesta. adatel potebuj napklad tetinu. O to vce se nyn prosazuje takzvan model prodej a kup napklad prodej chalupy a nkup novho bytu, dopluje Meyer.

Nejhor je situace pro mlad

Mlad domcnosti pak o hypotce pestvaj asto uvaovat pln. Destky tisc lid do 35 let toti na hypotku nedoshnou vbec. Hypotky pro mlad se tak mon na pr let staly v podstat protimluvem.

Naspoit 10 procent na akontaci hypotky je s rostoucmi cenami nemovitost zvlt ve velkch mstech stle t잚, zdrazuje Martin Machala, spoluzakladatel sluby Ownest.

Banky se navc dvaj na mlad lidi na zatku kariry ne pln frov. Zatm neum zohlednit jejich velk potencil vetn platovho rstu, dodv. S ohledem na nedostatenou vstavbu novch byt a rostoucch nklad na novostavby se tak bydlen ve vlastnm stalo nedosaitelnou realitou mnoha mladch lid.

Karta se obrtila, ale

Do cen se pesto aktuln situace na trhu s nemovitostmi zatm moc nepromt. Napklad v Praze klesla prmrn cena bytu o ti procenta na 118 263 korun za metr tveren. Dobe situovan byty vak nejen v metropoli, ale ani v jinch velkch mstech, hodnotu v podstat neztrc.

A zjem je o n i nadle. Naproti tomu byty v panelovch domech ve tetm tvrtlet v porovnn s pedelm kvartlem zlevnily, pedevm ty s hodnotou nad pt milion korun, popisuje Toplak. Dodv, e ceny byt v cihlovch domech zstvaj v Praze ve srovnn s druhm kvartlem beze zmny.

Naopak v okol Prahy nebo Brna se ji setkvme s poklesem cen zjem zde je i nadle vysok, lid vak nemohou pistoupit na ceny, kterch jsme byli svdky jet ped pr msci, dopluje Meyer. V samotnm Brn ale ceny jet stle rostly.

V ostatnch krajskm mstech vak ji podle statistik EHS asto dochz k praskn realitnch bublin. Prmrn ceny byt nejvce klesly ve Zlnskm kraji (o 21 % na 44 828 korun za metr tveren), na Vysoin (o 18 % na 48 072 korun za metr tveren) nebo steckm kraji (o 14 procent na 32 528 korun za metr tveren). Oprotno od byt v kvalitnch lokalitch, jako jsou centrln sti velkch mst, jsou vak propady jet vrazn vt a je mon je najt ve vech krajch eska.

e se ceny propadnou rovnomrn nap celm trhem, vak pesto nen mon oekvat. Prmrn ceny toti sr spe propady konkrtnch typ nemovitost, kter byly v poslednch mscch nadhodnocen.

Szet na plon pokles nem smysl. Ty nejkvalitnj nemovitosti, jako jsou napklad stedn velk byty v centrech mst s dobrou dopravn dostupnost, budou rst i nadle, k Meyer. A kde nebudou mt kupn slu domcnosti, tam je velice rdi nahrad investoi, kte se budou stle astji zamovat i na star bydlen, uzavr.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here