Popra masakru na kole zaplat pozstalm 4,1 milionu dolar, rozhodl soud

Porota v texaskm Austinu ve tvrtek rozhodla o nhrad kody a mus jet urit ppadn odkodn s represivn funkc, poznamenala stanice BBC News.

Celkov stka piznan v tomto ppad by mohla bt urujc pro dal aloby proti Jonesovi. Rodie zastelenho chlapce Neil Heslin a Scarlett Lewisov poaduj nejmn 150 milion dolar, tedy zhruba 3,6 miliardy korun za pomluvu a mysln zpsoben citov jmy.

Jones po toku na kolu prostednictvm svch medilnch kanl vytrvale piivoval konspiran teorii, e stelba s estadvaceti obmi byla zinscenovan ve snaze regulovat dren zbran a e rodie zabitch dt jsou krizov herci.

Rodiny deseti obt jej pozdji zaalovaly za pomluvu a soudy ve dvou americkch sttech loni rozhodly, e Jones ve vci nese prvn odpovdnost. To pipravilo pdu pro srii proces, v nich poroty rozhodnou o vi odkodnho, piem souasn jednn je soust prvnho z nich.

Masakr byl skuten, piznal Jones

Pi steden vpovdi Jones piznal, e jeden z nejhorch masakr na americkch kolch byl skuten, a sv dvj ponn oznail za nezodpovdn. Navzdory odvoln svch tvrzen o tragdii v Sandy Hook vak pokraoval v pouvn sv platformy k tokm na porotce a soudce v tomto ppad, poznamenala BBC News.

Heslin a Lewisov u soudu vypovdli, e je Jonesovi stoupenci lta obtovali a hrozili jim smrt v myln ve, e o smrti syna lou. Bhem zvren ei jejich advokt porotce vyzval, aby Jonese pohnali k zodpovdnosti za to, e na smrti chlapce vydlval. Jonesv obhjce pipustil, e jeho mandant a Infowars informovali o Sandy Hook nezodpovdn, ale tvrdil, e klient nen zodpovdn za obtovn, podotkla agentura Reuters.

Jones je u adu let jednou z hlavnch tv krajn pravicov konspiran mediln scny ve Spojench sttech. Jeho organizace Infowars jako operaci pod falenou vlajkou nevykreslovala jen masakr na kole Sandy Hook, ale i dal masov stelby. Za nenvistn projevy a obtovn byl v roce 2018 vykzn z nejvtch socilnch st svta. aloby, kterm aktuln el, prezentuje jako tok na svobodu slova.

U soudu vypovdl, e jakkoli odkodn nad dva miliony dolar by ns potopilo. Podle Jonese jeho podnikn pokodily zsahy velkch internetovch platforem, jeho spolenost Free Speech Systems v ervenci vyhlsila bankrot. Prvnk Heslina a Lewisov ve stedu uvedl, e Jonesovy zisky po vylouen z Facebooku nebo Twitteru dl rostly a Infowars v roce 2018 msty vydlvalo pes 800 tisc dolar (pes devatenct milion K) denn.

Pi stelb v zkladn kole Sandy Hook v americkm stt Connecticut v roce 2012 dvacetilet mu jmnem Adam Lanza zabil 20 dt a est dosplch.

Latest news
Related news