Pokud se chtl STAN oistit, neml Rakuan kandidovat, mn Babi

Babi s odkazem na kauzu Dozimetr uvedl, e hnut vzniklo jako projekt nyn obvinnho lobbisty Michala Redla, ktermu poslouili zakladatel hnut Petr Gazdk a Stanislav Polk. Zopakoval, e se jedn o organizovan zloin a Rakuan je jen pokraovatelem tto strategie. Pokud se chtli oistit, Rakuan neml kandidovat, uvedl Babi.

Rakuan zskal na snmu siln mandt, kdy ho zvolilo 292 delegt z 305 ptomnch. V vodn ei ekl, e si hnut me za sv problmy samo a jestli je obt, tak jen vlastn nezkuenosti a politick puberty. Omluvil se tak volim, kte v Starosty a nezvisl vloili dvru. Je ale podle nj teba pestat s obviovnm a zat hledt do budoucnosti.

Osobn pijel na mimodn volebn snm do Hradce Krlov Rakuana podpoit premir Petr Fiala. Na Twitteru po jeho znovuzvolen uvedl, e se t se na pokraovn spoluprce ve vldn koalici. Peju Vtkovi mnoho spch a vm, e spolen dokeme dobe zvldnout hrozby a vzvy, ped nimi nae zem dnes stoj, uvedl ministersk pedseda.

Ke znovuzvolen Rakuanovi pogratuloval tak pedseda Pirt Ivan Barto. Jeho kol nebude lehk. Dvra je kehk vc, tko se zskv a je snadn o ni pijt, napsal na Twitteru. Obnovit dvru podle nj lze sebereflex a skuten upmnm a poctivm jednnm. Novmu veden popl, aby se jim dvru tmto podailo opt zskat.

K optovnmu zvolen Rakuanovi pogratulovala tak pedsedkyn Snmovny a fka TOP 09 Markta Pekarov Adamov. Oteven pojmenovv problmy, kter hnut m a nehled dn vmluvy. To je dleit krok k novmu zatku. Peji mu v tomto nelehkm obdob mnoho spch, uvedla na Twitteru.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here