Podnikatel Redl z kauzy Dozimetr je na svobod, ven se dostal na kauci

15. ervna – Policist z Nrodn centrly proti organizovanmu zloinu (NCOZ) zasahovali na nkolika mstech v Praze kvli podezen na zmanipulovan zakzky v praskm dopravnm podniku, mezi jinmi i v kanceli tehdejho nmstka praskho primtora Petra Hlubuka. Ten opustil vechny stranick funkce, vetn pozice na kandidtce Starost a nezvislch pro podzimn volby do zastupitelstva, pozastaveno mu bylo i lenstv v hnut.

Dozor rada DPP pijala Hlubukovu rezignaci na funkci v dozor rad, stejn jako rezignaci dalho lena Michala Zdnka. Zrove odvolala z funkce lena pedstavenstva tehdejho nmstka podniku Mateje Augustna, kter je jednm z obvinnch. O den pozdji Hlubuek rezignoval na funkci nmstka praskho primtora, lena rady hlavnho msta a lena dozor rady Praskch slueb. Jet nkolik dn zstal starostou Lysolaj.

Obvinno bylo vce ne deset lid, pt z nich skonilo ve vazb. Krom Hlubuka i Michal Redl (v minulosti sthan v souvislosti s trestnou innost Radovana Kreje), podnikatel Zakara Nemrah, Redlv spolupracovnk Pavel Kos a bval ekonomick nmstek a len pedstavenstva DPP Augustn.

19. ervna – Ministr kolstv Petr Gazdk oznmil mysl rezignovat v souvislosti se svmi styky s Redlem, skonil i jako mstopedseda hnut STAN. V ppadu Gazdk nepat mezi podezel, podle mdi se ale seel s Redlem v zabezpeen kanceli, trvili spolu vkend v Alpch a komunikovali pes zaifrovan telefon. Gazdk kontakty nepopel, vylouil ale, e Redl njak zasahoval do jeho politickch krok i rozhodovn STAN. Prezident Milo Zeman pijal Gazdkovu demisi 27. ervna.

20. ervna – Generln editel esk poty Roman Knap oznmil, e ke konci z odejde z ela sttnho podniku. Ministr vnitra Vt Rakuan pedtm uvedl, e zmr odvolat Knapa urychlila jeho schzka s lobbistou Redlem. Knap se hjil tm, e Redla pivedl bez pedchozho ohlen na schzku obchodn partner poty a e jej do t doby neznal. Pi oznmen rezignace konc f poty ekl, e si okolnosti schzky s ministrem vysvtlili a tma Redl u mezi dvody jeho konce ve funkci nebylo.

11. ervence – Veden Prahy zadalo audity ve svch organizacch. Msto nech provst hloubkov audity ve zhruba 250 svch pspvkovch organizacch. Zam se na to, zda organizace zadvaly od roku 2010 veejn zakzky nkter z vce ne tictky firem, kter maj podle veden msta vazby na osoby obvinn v kauze Dozimetr.

10. srpna – Server Seznam Zprvy napsal, e nov f adu pro zahranin styky a informace (ZSI) Petr Mlejnek, kter byl do funkce jmenovn teprve 8. ervence 2022, ml minimln od roku 2012 pravideln kontakty s Redlem. Ministr vnitra Rakuan serveru ekl, e o vazb s Redlem ped jmenovnm Mlejnka vdl a nevadila mu, protoe vztah obou mu byl pracovn.

29. srpna – Kvli pominut vazebnch dvod, tedy monosti ovlivovat nevyslechnut svdky, byl z vazby proputn nkdej ekonomick editel DPP Matej Augustn.

30. srpna – Vazbu opustil po dvou a pl mscch i Hlubuek. Podle informac Seznam Zprv sloil kauci est milion korun.

31. srpna – Rezignaci oznmil editel ZSI Mlejnek. st poslanc z opozice, ale i z vldnch Pirt, vyzvala k jeho vmn kvli stykm s Redlem. Afra kolem Mlejnka byla tak jednm z dvod, pro opozin hnut ANO a SPD podala podnt ke svoln snmovn schze k vysloven nedvry vld.

2. z – Koalin vlda Petra Fialy odolala ve Snmovn prvnmu opozinmu pokusu o sv svren.

7. z – Prask dopravn podnik vypsal vbrov zen na vechny pozice editel, co se tk i celho pedstavenstva vetn generlnho editele Petra Witowskho. Uinil tak na pokyn veden Prahy, kter podnik stoprocentn vlastn.

8. z – Mstopedsedkyn Snmovny Jana Mrakov Vildumetzov (ANO) oznmila, e k 30. z rezignuje na post ve veden doln komory Parlamentu. Byla terem kritiky kvli tomu, e podnikatel Zakara Nemrah, obvinn v kauze Dozimetr, byl svdkem na jej svatb a je tak kmotrem jejho dtte.

9. z – Nemrah byl proputn z vazby, tak on sloil kauci.

15. z – Z vazby byl proputn podnikatel Redl. Kvli obav z monho tku sloil podle serveru Seznam Zprvy kauci.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here