Po prvn sti obchvatu Frdku-Mstku u se jezd, zbytek pr bude letos

Jednoznanm pnosem tohoto seku je odklonn tranzitn dopravy, v tomto ppad v severo-jinm smru a od Olomouce smrem do Beskyd, konstatoval pi zahjen provozu generln editel editelstv silnic a dlnic (SD) Radek Mtl. Prvn etapa kon na okrun kiovatce Frdlantsk, idii z n mohou pokraovat dle do Beskyd, v plnm profilu se nyn zprovozn i propojen D48 a D56, kter doposud vedlo jen v jednom pruhu.

Napojen dlnice D48 ve smru od Pbora na st obchvatu dokonenou na konci ervna se zdrelo kvli chybjcmu stavebnmu povolen. O to SD pilo pot, co dal soud zapravdu zstupcm hnut Dti Zem, kter nesouhlasilo s nekonkrtnmi termny pro vykonn hlukovch zkouek.

Nyn u je ale ve v podku, dky zskanmu stavebnmu povolen mohli stavebnci dokonit i napojen na D48.

S podobnmi problmy se potkala i stavba druh sti obchvatu. I tam soud rozhodl o neplatnosti stavebnho povolen, kter u m SD nov, navc se pidaly i komplikace se sesuvem pdy.

Stavba druh etapy pokrauje, mli bychom bt schopni ji zprovoznit jet v letonm roce, co by vedlo k definitivnmu odklonn tranzitn dopravy z msta, piblil dal plny generln editel SD.

Mapka dokonen prvn etapy obchvatu Frdku-Mstku.

Na plnohodnotn oteven obchvatu si ale frdecko-mstet budou muset jet pokat.

Urit to nebude v plnm profilu, zejmna v oblasti sesuvu u Starho Msta zatm plnujeme provoz jen v jednom pruhu, co se bude tkat zhruba 2,5 kilometrovho seku. Ale i tyto problmy eme a podle pedbnch dohod by mohlo bt ve hotovo a pln provoz by mohl bt zajitn v ptm roce, a to jet ped zatkem przdnin, doplnil Radek Mtl.

Zstupci Frdku-Mstku dokonen prvn etapy obchvatu vtaj. Na obchvat ek msto u destky let, zprovoznn prvn sti mstu ulev. Navc vm, e se u letos dokme oteven i zbytku obchvatu, by teba jen v polovinm profilu, uvedl primtor Frdku-Mstku Petr Kor.

Prce na prvn etap obchvatu Frdku-Mstku vak podle veho ani tak neskon. Stavebnci se na msto pravdpodobn jet vrt. Nejsme pln spokojeni s kvalitou sti vozovky. Pebrac zen sice jet probh, ale u jsme zjistili njak problmy. Se zhotovitelem budeme eit jejich odstrann, dokonil generln editel SD.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here