Opi netovice nejvc suuj Evropu, WHO vyhlsila stav zdravotn nouze

Rozhodl jsem se vyhlsit stav ohroen veejnho zdrav mezinrodnho vznamu, oznmil v sobotu novinm generln tajemnk WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vyzval tak zem svta, aby se pokusily zastavit en opich netovic. Ty podle nj dosud postihly pes 16 000 lid v 75 zemch. Uvedl tak, e riziko ve svt je relativn mrn, krom Evropy, kde je vysok.

f WHO pipomnl, e ped mscem svolal krizov vbor, kter ml vyhodnotit riziko opich netovic. Tehdy podle nj bylo zaznamenno na 3 040 ppad ve 47 zemch a vbor proto doel k zvru, e tato nemoc nen ohroenm zdrav svtovho vznamu.

Jednm z dvod, pro krom nrstu ppad krizov vbor sv stanovisko pehodnotil, byla otzka, zda se opi netovice vce i mezi zranitelnmi skupinami obyvatel, napklad dtmi. Spojen stty napklad teprve tento ptek odhalily prvn dva ppady opich netovic u dt, napsala v sobotu agentura Reuters.

lenov expertnho vboru, kte rozhodli o vyhlen nejvyho stupn varovn, byli nicmn v nzoru rozdleni. Devt bylo proti a est pro, rozhodujc hlas ml Tedros. Podle zdroj agentury Reuters pispla k jeho rozhodnut i skutenost, e je na trhu stle mal mnostv vakcn proti tto nemoci.

Oznaen ohroen veejnho zdrav mezinrodnho vznamu (PHEIC) m mimo jin pomoci ke koordinovan mezinrodn akci a k vtm investicm do sdlen vakcn.

Tedros dnes tak uvedl, e opi netovice se hlavn mezi mui, kte maj sexuln vztahy s mui, zejmna s vce partnery. Zdraznil ale rovn, e tato informace nesm vst ke stigmatizovn i diskriminaci, kter me bt stejn nebezpen jako virus.

Opi netovice byly poprv zaznamenny v Konsk demokratick republice v 70. letech minulho stolet a donedvna se vyskytovaly hlavn v stech stedn a zpadn Afriky. Letos v kvtnu se ale zaaly it i mimo tyto zem, prvn ppady byly zaznamenny v Britnii, Portugalsku i panlsku. Necel dv destky pipad se potvrdily i v esk republice.

esko m 16 potvrzench ppad

Hygienici v Praze tento tden zaznamenali dal dva ppady nkazy opimi netovicemi. Celkem jich hygienici eviduj v esku 16, z toho 15 nakaench bylo v hlavnm mst a jeden v steckm kraji. Na webu to v ptek uvedla prask hygienick stanice.

Lidem, u kterch se nkaza tento tden potvrdila, je 23 a 28 let. Prvn osoba pobvala zatkem ervence na dovolen ve panlsku. Lkae vyhledala kvli konm projevm. Druh lovk ml tak kon projevy, k prvnm pznakm patila tak bolest hlavy, o a krku. Nakaen osoba uvedla, e mla takt zimnici, problmy s rovnovhou a maltnost.

Obma nakaenm byla nazena striktn domc izolace. Epidemiologov tak u nich zahjili epidemiologick eten. Ani v jednom z dnes oznmench ppad hygienici neuvedli, zda lo o mue i enu. Dvodem je ochrana osobnch daj.

Mezi pznaky tohoto onemocnn pat horeka, bolesti hlavy a kon vyrka, kter se obvykle objev nejprve na oblieji a pak se po zbytku tla.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here