Obdy pro hasie va dobrovolnci i v poln kuchyni z 2. svtov vlky

V poln kuchyni mme pt spork, vtinou vame jenom na dobovch akcch pro vojky nebo vojensk veterny. Sem jsme pijeli, protoe jsme chtli njak pomoct, vysvtluje Michael Draho, idi a obsluha sporku, tzv. reaktoru.

Krizovmu tbu jsme kuchyni nabzeli hned po vypuknut poru, ale nebyl zjem. Kdy jsme se tady byli podvat minul tden v sobotu a vidli jsme, jak mstn dobrovolnice va destky jdel doma, naloili jsme kuchy do auta a vyrazili. V ter jsme kuchy postavili a hned veer jsme podvali mexickou sms chilli con carne, dodv.

dn z ptice dobrovolnch kucha poln kuchyn se tomuto povoln nevnuje profesionln. U zmiovan Michal Draho je barista, dal len party pracuje na bagru, jin je vedoucm domova mldee. Vame, protoe ns to bav, dodvaj shodn.

Denn piprav 220 obd i vee

Na velkoobjemov vaen jsou pipraveni. Nad pracovnm stolem vis velk vaeky, nabraky, cednky, vedle stolu pak sbrka hrnc, pnv, pek. Na hiti v Bynovci kad den piprav pro hladov hasie 220 obd a stejn poet vee.

Dneska je k obdu peen maso a bramborov kae, k veei pak haluky, pedstavuje denn menu Draho s tm, e si hasii vtinou jdlo odv do ternu.

Pmo sem jich na jdlo pijd zhruba edestka, nkdy vc. Pravideln vame pardubickmu odadu nebo bynoveckm hasim. Pijt najst se ale me kdokoliv z hasi. Pipravme dan poet jdel a ta rozdme, dodv.

Jen na ppravu bramborov kae bylo teba run oloupat asi 60 kilogram brambor. Bez pomoci obce a solidarity lid by ovem v poln kuchyni neuvaili nic. Brambory, cibuli, maso, tstoviny, balen vody nebo vajka piv drci, nco zajiuj z prostedk obce.

Zsobovn funguje pes nae dobrovolnice, zdily si telefonn slo, kam mou hasii zavolat, co potebuj. Dobrovolnicm jsme dali oteven rozpoet, take co je poteba maj za kol nakoupit a zadit, k starosta Bynovce Jan Pavli.

Solidarita lid je neuviteln, zastav tady auto a vylo pytel brambor, balen vody, ale tak nplasti nebo kapky do o. Dvaj i penze, k Milan Ditrich, jeden z bynoveckch dobrovolnk. Mstn dobrovolnice pomhaj i s mytm ndob po strvncch.

Zvldnou i hamburgery nebo buchty

Uvait vce ne dv stovky jdel na tm osmdest let starm zazen pitom nen pln jednoduch. Reaktory jsou na benzn, obsluha mus vychytat jak sprvn nastavit plamen, vzduch. Je to rozhodn jin styl vaen ne doma u sporku, popisuje Michael Draho s tm, e nejastji va maso na rzn zpsoby.

Nen problm udlat peen ebra, tstoviny s masem, haluky se zelm, hamburgery. Kuchai jsou schopni napct i buchty nebo muffiny. Jdla, kter vame, nesm bt moc sloit na ppravu, abychom je dokzali uvait v potebnm mnostv. Ale teba knedlky nevame vbec. Nedokeme je udret tepl, poznamenv.

V Bynovci plnuj zstat tak dlouho, dokud to bude poteba. Jenom doufm, e se na historickch sporcch nic nepokaz. Jejich drba je dost nron, dn nhradn dly u nejsou. Pi opravch vdycky musme improvizovat. Snad se nic nestane, v Michael Draho.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here