Na hranicch Slovenskem cvi policie i vojci. Chytili 35 neleglnch migrant

Na hraninm pechodu mezi eskou republikou a Slovenskem ve Steln na Vsetnsku vc ne destka policist a celnk kontroluje auta pijdjc ze Slovenska. Zatm zajistili 35 skutench migrant, kte pekroili nelegln hranice. Provoz je plynul.

Od idi poadovali obansk a idisk prkazy a tak mal technick prkazy od vozidla, nahleli i do zavazadlovch prostor aut. Kontroly provdj tak moravskoslezt policist v Mostech u Jablunkova na Frdecko-Mstecku.

Tato cvien se odehrvaj pravideln. Je poteba pipravovat se na to, kdyby nastala mimodn situace. Poet migrant toti vrazn v poslednch mscch roste a musme tedy minimalizovat negativn dopady migran situace, uvedl na tiskov konferenci ministr vnitra Vt Rakuan.

Zopakoval, e esko bude nadle odmtat kvty na perozdlovn uprchlk. S ministerstvem spravedlnosti chce jednat o monostech zpsovn trest pro pevade.

Poet uprchlk, kte pouvaj esko prv jako tranzitn zemi, stoupl do 21. srpna letonho roku na 3 651. Za cel losk rok jich bylo 1 330, v pedchozch letech se pak pohyboval kolem dvou a ty stovek. V letnch mscch se zvila tranzitn migrace i v porovnn s rokem 2015, kdy Evropu zashla posledn velk migran vlna. Zatm nemla sla vliv na nrst kriminality, uvedl Rakuan.

Cvien bude probhat 48 hodin. Pslunci bezpenostnch sbor budou slouit na hranici se Slovenskem ve spolench hldkch ve dvanctihodinovch cyklech. Policie vytipovala 23 silninch a elezninch pechod. astn se ho i na 150 vojk a 30 celnk.

Policist zadreli 55 pevad

Opaten na hranici se Slovenskem policie kontroluje na mstech bvalch pechod i ve vlacch a denn zajiuje kolem stovky neleglnch migrant, s ktermi provd dal kony. V tuto chvli vedeme trestn zen s 55 pevadi – trestn sazba je a 5 let vzen, uvedl policejn prezident Martin Vondrek. Migranti mc pevn ze Srie, Afghnistnu i Turecka naopak do na zem vstupuj a pobvaj na naem zem nelegln, ekl Vondrek.

Policist mohou zadren syrsk uprchlky vracet zpt na Slovensko, z nho do eska pili, nebo jim daj vjezdn pkaz a mus do 30 dn opustit zemi. Do Srie je vyhostit nemohou. Letos se snaila policie pedat zpt na Slovensko formln cestou 583 lid, Slovensko zatm akceptovalo tyi dosti a 561 jich odmtlo. Krtkou cestou pijala zem 47 migrant.

Podle slov fa cizineck policie Milana Majera jde o dest cvien. Ani to dnen vak nen kvli tomu, abychom zadreli co nejvt poet migrant, ale abychom si ovili opt a znovu pipravenost vech sloek, kter jsou zahrnuty v operanm plnu, zda jsou plny dobe nastaveny, uvedl Majer.

Za celnky bude nasazeno 30 pslunk, devt vozidel, dv mobiln kancele, vozidlo s rentgenem ke kontrole zavazadel a sluebn kynologov, ekl generln editel celn sprvy Marek imandl.

Podle vyjden generla Vclava Vlka m armda sv vlastn plny. Pouili jsme se z roku 2015, nae tvary budou pomhat policii. Budeme spolupracovat v rmci t kraj (Zlnskho, Jihomoravskho a Moravskoslezskho) a ovme si nastaven postupy a principy, dodal Vlek.

Podobn cvien se konalo na hranicch se Slovenskem a Rakouskem loni na konci z. Ochranu hranic policie trnovala na bvalch hraninch pechodech Lanhot, Mikulov a Star Hrozenkov.

Policie loni odhalila 11 170 migrant

  • Cizineck policie loni odhalila pi nelegln migraci 11 170 cizinc, o 4077 vce ne v roce 2020. Je to nejvy poet od roku 2008, od kterho jsou daje k dispozici.
  • Statistiky vak vznamn ovlivnila pandemie covidu-19, zahrnuj toti i cizince, kte vstoupili do esk republiky legln, ale nesplnili protiepidemick nazen.
  • V letonm roce vrazn stoupl poet migrant, kte do eska pichzej pes slovenskou hranici. Vtinou jsou to Syan, kte pijdj z Turecka a m do Nmecka i Rakouska.

Pevauj migranti ze Srie

Policie od zatku letonho roku do 8. srpna odhalila 2 485 tranzitnch neleglnch migrant. Ti se pes esko snaili v nkterch ppadech dostat i letecky. Nejvce jich vak policie zadrela v Jihomoravskm a Zlnskm kraji.

Nejastji byli odhaleni oban Srie v potu 1 885 lid, kte tvo 78procentn podl na celkovm potu zjitnch pi tranzitn nelegln migraci, uvedla nedvno pro iDNES.cz policejn mluv Irena Pilaov. Za migranty ze Srie nsledovali ti z Turecka, jich policie zadrela 124, a Afghnistnu (93).

Latest news
Related news