Mm dv maminky. Kreslen seril Prastko Peppa pedstavil stejnopohlavn pr

Rozhodnut poadu pedstavit prvn pr stejnho pohlav vzbudilo rozruch, napsal zpravodajsk server BBC News.

Bhem epizody s nzvem Families (Rodiny), kterou v ter poprv odvyslala stanice Channel 5, se prastko Peppa seznmilo s ledn medvdic Penny, kter m dv maminky.

iju s jednou maminkou a s druhou maminkou. Jedna maminka je doktorka a druh maminka va pagety, ekla medvdice svmu prasemu kamardovi pi kreslen rodinnho portrtu.

Na zatku byla petice

Poad, kter vytvoili britt animtoi Mark Baker a Neville Astley, se vysl od roku 2004. Je to poprv v jeho osmnctilet historii, kdy se v nm objevil pr stejnho pohlav. Dl byl odvysln dva roky pot, co na jedn americk webov strnce vznikla petice ve prospch stejnopohlavn rodiny v serilu, kter nasbrala tm 24 000 podpis.

Dti sledujc Prastko Peppu jsou ve vnmavm vku. Vylouen stejnopohlavnch rodin je nau, e normln jsou pouze rodiny s jednm rodiem nebo se dvma rodii rznho pohlav, napsali tvrci petice.

f komunikace a vnjch vztah charitativn organizace Stonewall, kter se zabv prvy komunity LGBTQ (leseb, gay, bisexul a transgenderovch lid), oznail pohled na rodinu stejnho pohlav ve fiktivnm msteku Peppatown za fantastick.

Mnoz z tch, kte se na poad dvaj, maj dv maminky nebo dva tatnky a pro rodie a dti bude hodn znamenat, e jejich zkuenosti jsou zastoupeny v tak kultovnm dtskm poadu, ekl Robbie de Santos.

Prastko Peppa nen zdaleka prvnm dtskm poadem, v nm se objevuj pry stejnho pohlav. Americk kreslen seril Arthur, uren dtem ve vku od ty do osmi let, si zskal uznn ji v roce 2019 pot, co bhem 22. srie ukzal svatbu dvojice gay.

K dalm populrnm kreslenm serilm, kter se dotkaj vztah mezi pslunky komunity LGBTQ, pat Adventure Time, v esku znm jako as na dobrodrustv, a Steven Universe. Oba rovn pochzej z USA, ale jsou uren divkm od deseti let.

Po odvysln poslednho dlu Prastka Peppy s medvdic Penny a jejmi dvma maminkami se na Twitteru podle BBC strhla vniv debata.

Lesbiky v Prastku Peppa… nemohou bt dtsk poady jen pro dti? napsal jeden z uivatel. No co byste ekl? Moje dti vidly prvn stejnopohlavn pr v Prastku Peppa a svt se nezboil, odvtil dal.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here