Lid si utahuj opasky. Trby maloobchodu se meziron snily o est procent

Maloobchodn trby se v ervnu meziron snily o est procent. Na jejich poklesu se podlel pedevm ni prodej v nespecializovanch prodejnch s pevahou potravin a ni prodej vrobk pro domcnost, k Jana Gotvaldov, vedouc oddlen statistiky obchodu, dopravy a slueb.

Trby v prodejnch s odvy a obuv klesly o 13,3 procenta, s vrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 11,9 procenta, s potaovm a komunikanm zazenm o 11,3 procenta a s vrobky pro domcnost o 9,8 procenta. Naopak rst treb zaznamenaly prodejny s farmaceutickm a zdravotnickm zbom o 3,4 procenta a s kosmetickmi a toaletnmi vrobky o ti procenta.

est msc v ad klesly trby internetovm obchodm, pokles ale v jejich ppad vrazn zpomalil. Zatmco v pedchozch mscch byl vy ne deset procent, v ervnu to bylo 2,8 procenta.

Omezovn nkup bude pokraovat

Poklesu se maloobchod v nsledujcch mscch vyhne jen st. Vzhledem k vraznmu poklesu reln kupn sly obyvatel v dsledku dalho rstu inflace se mn i spotebitelsk chovn. Reln pokles treb, omezovn spoteby, zamen na slevy a internetov obchody je asi nejpravdpodobnj scn druh poloviny letonho roku, oekv Petr Dufek, hlavn ekonom Creditas.

Aktuln sla ukazuj, e domcnosti zanaj ohledn spoteby prudce lapat na brzdu. Podle Miroslava Novka, analytika spolenosti Akcenta, se nen emu divit. Spotebitelsk inflace trh rekordy a nejvce v citlivch polokch jako jsou energie a potraviny. Obavy spotebitel z inflace jsou rekordn a rovn i strach domcnost ze zhoren jejich finann situace se zaal na jae prudce zhorovat, vysvtluje.

Pokud jde o maloobchod, tak druh polovina letonho roku bude z ve uvedench dvod tm jist ve znamen setrvalho poklesu treb a v souhrnu za leton rok lze oekvat meziron pokles maloobchodu o zhruba dv procenta, uzavr Novk.

Podle Filipa Pastuchy, ekonoma spolenosti Deloitte, bude pokles maloobchodnch treb trvat cel leton rok a pravdpodobn tak velkou st roku ptho. Dle pedbnho odhadu HDP ve 2. tvrtlet byla hlavn sloka rstu spoteba domcnost, na tu se vak ji ve druh plce roku nebude mon spolehnout a hrozba recese je znan, upozornil ekonom.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here