Lid s atrofi se dokali hrazenho lku. Je to velk pomoc, k pacientka

Anna Hlavicov trp spinln svalovou atrofi. Vzcn onemocnn zpsobuje, e j postupn ubv svalstvo. Neobejde se bez neustl asistence. Doposud vak pojiovny jej lk automaticky nehradily. Stejn jako ostatn pacienti trpc vzcnmi onemocnnmi musela zdravotn pojiovnu o hradu dat individuln.

Nyn u nebude muset. Sttn stav pro kontrolu liv rozhodl o hrad lku, kter j pomh. Rozhodnut SKL pinese pacientm jistotu a vt klid. U se nebudou muset strachovat, zda jim pojiovna za ti msce schvl jejich lk, ekla editelka SKL Irena Storov.

Novela zkona o zdravotnm pojitn, kter m pomhat pacientm se vzcnmi onemocnnmi, plat od ledna. Dky nov legislativ do rozhodovn o proplcen tchto lk vstoupilo ministerstvo zdravotnictv, pacientsk organizace a odborn spolenosti.

Rozhodnut o hrad lku pro lidi se spinln svalovou atrofi je prvnm dokonenm zenm v rmci tto legislativy.

Pokud pacient v minulosti poteboval zskat lk na vzcn onemocnn, kter pojiovna automaticky neproplc, ml dv monosti.

Mohl zskat doasnou hradu livho ppravku, vtina pacient ale musela dat o individuln hrazen pes paragraf 16 zkona o veejnm zdravotnm pojitn. dn vak s sebou nese velkou mru nejistoty, pacienti si toti nemohli bt jist, e jim pojiovna lk uhrad.

Dkuji za tento zkon, je to pro pacienty i peujc velkou pomoc. Lky mi opravdu pomhaj. Po zahjen lby u m dolo ke zlepen, zaala jsem lpe mluvit, u se udrm deset minut bez opory, hodnot lk pacientka Anna. Dodala, e j pomohl v boji s navou, se kterou se do t doby asto potkala.

Pnos lku potvrzuje i jej maminka Jana Hlavicov. U nemusm Anice pln se vm pomhat, dret j telefon, zlepila se j jemn motorika, uvedla.

Novinka mla bt cestou k drahm lkm, pacienti ale dl mus prosit pojiovny

Cesta k nmu vak nebyla snadn. Kdy o jeho hradu asi ped rokem dali pojiovnu, dostali zamtav rozhodnut. Nakonec jim pomohl a soud, kter rozhodl, e m na lk Anna nrok. Sami bychom si ho nemohli nikdy dovolit. Pitom j lk pomh, u Aniky stle vidm zlepovn, zhodnotila maminka. Dodv vak, e nemoc dcery pesto vyaduje jej neustlou pi.

SKL se v souasnosti zabv i dalmi dostmi, kter se tkaj lk pro vzcn onemocnn. e napklad hradu lk pro pacienty s cystickou fibrzou. Od ledna pijali celkem 8 dost o zahjen sprvnho zen o vi a podmnkch hrady. Jsem rda, e meme pacientm, kte trp vzcnm onemocnnm, pomoci k lep dostupnosti lby, dodala Storov.

Toto rozhodnut je pjemnou tekou za dlouhm procesem. Trvalo to troku dle, ale vnmme to jako znamen, e je ten proces nastaven sprvn, komentoval rozhodnut mstopedseda esk asociace pro vzcn onemocnn Ren Bean.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here