KVZ: Ped 50 lety mla premiru Dvka na kotti. Jak dobe film znte?

Film o mlad arodjnici Saxan v podn Petry ernock natoil reisr Vorlek podle nmtu a scne zpracovanch spolen s Hermnou Frankovou a Miloem Macourkem. Film se natel v Pardubicch a v Praze. V roce 1972 byl snmek ocenn Cenou filmovho divka na Filmovm festivalu mladch v Trutnov.

Film je provzen adou jedinench trik. Za zvltn filmov efekty zskal architekt Oldich Bosk rok po premie filmu na Mezinrodnm filmovm festivalu v katalnskm mst Sitges cenu Medalla Sitges en Plata de Ley.

KVZ: Jak dobe znte pohdkovou komedii Dvka na kotti?

O jmn hlavn hrdinky pozdji Vorlek ekl: Jeliko to ml bt film pro teenagery, chtl jsem do jmna hlavn hrdinky njak vlenit slovo sex. Vyslovit je ale ve spolenosti bylo v t dob skoro nemysliteln. Pesto jsem ale chtl psmena ze slova sex njakm zpsobem vyut, velijak jsem je peskupoval, a vznikla Saxana, kde jsou sice jen dv psmena z toho pvodnho slova, ale myslm si, e zn docela dobe. Kdy jsem vsledek svho snaen sdlil tenkrt Macourkovi, byl naden a ekl jen: To je ono!

Scny, ve kterch si Saxana kouzlem prodluuje svou ruku, se natela podle Vorlka jednoduchm trikem: na zemi leel vdy jaksi balek, kter byl peliv schovan tak, aby nebyl v zbru vidt. Ten svou ruku natahoval ped sebe po zemi.

Vedle zpvaky ernock se hlavnch rolch objevili Jan Hrunsk, Jan Kraus i Vladimr Menk. stedn pse Saxana nazpvala pedstavitelka tituln role.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here