Kreml vysl na Ukrajinu stovky uitel, aby dti uili skutenou pravdu

Nalhav. Potebujeme uitele pro Zporo a Chersonskou oblast na letn obdob. Plat 8 600 rubl denn. kolem je pipravit koly na nov koln rok. Doprava tam a zpt zdarma. Ubytovn a strava v jednn, napsal v chatovac skupin uitel editel jedn ze kol v uvasku.

V republice, kter le 650 kilometr vchodn od Moskvy a kde prmrn msn mzda in 13 tisc korun, psobila vyhldka msnho pjmu 70 tisc korun lkav. Je tu jet nkdo, kdo by chtl pomoci kolegm? V tchto regionech je bezpeno. Odpovzte rychle, dodal editel o hodinu pozdji. Obsah konverzace sdlela nezvisl skupina Aliance uitel.

Rusko v poslednch tdnech na okupovanch zemch provd intenzivn rusifikan kampa, kter se zd bt navrena tak, aby potlaila jakkoli smysl Ukrajinc pro svou historii, nrodnost i jazyk. Ukrajinsk kolstv mus bt opraveno, ekl v ervnu rusk ministr kolstv Sergej Kravcov.

sil Kremlu vak sah daleko za hranice kol. Moskva v ovldanch oblastech ji zablokovala ukrajinskou mobiln s a mdia. Msto toho vysl ruskou propagandu o denacifikaci zem. Ukrajinsk znaky nahradila ruskmi. Ukrajince se tak sna pimt k pijet ruskch pas.

Mon tam zstanu a koupm si byt

List The Washington Post (WP) s odkazem na dagestnsk ministerstvo kolstv uvd, e k odchodu na Ukrajinu se pihlsilo nejmn 250 ruskch uitel. Z toho 57 prv z Dagestnu. Zamit maj krom Chersonu a Zporo tak do mst v samozvanch republikch v Doncku a Luhansku.

Jednm z tch, kte na nabdku kvli, je Georgij Grigorijev z msta Ievsk na vchod evropsk sti Ruska. Nebezpe se neobv, na Ukrajin chce zstat alespo rok. Mon tam zstanu a koupm si tam byt. Nemm co ztratit, uvedl Grigorijev, jen u rutinu, literaturu, chemii a biologii. Slibuj velmi dobr plat a ubytovn, vysvtlil sv rozhodnut.

Dal uitel, kter ije v rusk Astrachask oblasti, pak WP anonymn sdlil, e se pihlsil, protoe chce piloit ruku k dlu. Vm e ivot v tchto regionech je velmi tk a chci tam lidem pomhat, prohlsil.

Rusk ministerstvo kolstv uvedlo, e clem pesunu uitel je zavst na Ukrajin kvalitn rusk standardy, aby koly mohly sprvn fungovat. Ministr Kravcov v ervnu osobn navtvil okupovan msto Melitopol. Klovm kolem je ci studentm celou pravdu o naich bratrskch nrodech, o spolench spch a vtzstvch, ekl.

V ervenci pak Putinova strana Jednotn Rusko oznmila, e na Ukrajinu ji dorazila brigda uitel, nkter obsazen msta rovn vyfasovala prvn vrku ruskch uebnic. Ukrajinsk dti mus bt vychovvny v tradicch ptelstv s Rusy. Vsledkem budou nae astn dti, ekl Kravcov.

Nkte uitel kampa odsuzuj

Mezi uiteli je i ada takovch, kte rusifikaci odsuzuj. Uit na Ukrajin by bylo morln odporn vi milionm lid, kte byli zabiti nebo vysdleni. Bohuel se najdou uitel, kte si tam pjdou vydlat ty proklet penze, uvedla uitelka z Petrohradu, jen si pla vystupovat jen jako Larisa.

Uitel djepisu budou mt nejt잚 kol. Ale nemyslm si, e budu spn. Ti, kterm hrozte zabitm nebo potrestnm, mohou pedstrat, e vm v. Ale v hloubi srdce budou ekat na pleitost k pomst, l.

WP podotk, e rusifikace ovldanch oblast znepokojiv pipomn vldu dikttora Josifa Stalina, jen nechal miliony lid z podrobench oblast deportovat na Sibi a do Stedn Asie. Rut dlnci byli zrove vyslni, aby se usadili v okupovanch regionech a asimilovali je.

Tlak na rusifikaci kol v obsazench oblastech pichz uprosted pepracovn kolnch osnov ruskho vzdlvacho systmu. Prezident Vladimir Putin kolm mimo jin nadil, aby jmenovaly vlasteneck poradce. Krok je soust snahy vtpovat dtem ji od nzkho vku lsku k vlasti a utvrdit je v pesvden o jej neomylnosti a velkoleposti. Zmna ek i rusk uebnice historie, pibudou v nich informace o boji za nezvislost Donbasu.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here