KONTEXT: Strop cen energi mohl bt n, ale pohnuli jsme se, k pirt Peksa

Poslechnte si cel rozhovor s europoslancem Peksou v Kontextu:

EK rozhodla o zastropovn cen na stran dodavatel elektiny na 180 eurech za megawattohodinu. Jakkoliv penze nad tmto stropem se budou brt jako solidrn pspvek, kter jde do pokladen lenskch stt.

Mikul Peksa (1986)

Vystudovan biofyzik a bval softwarov inenr, od roku 2019 poslanec Evropskho parlamentu, kde je lenem Vboru pro prmysl, vzkum a energetiku

V letech 2017 – 2019 byl eskm poslancem za Pirtskou stranu.

Je to strop pro mare vrobc. Me to vypadat na prvn pohled drakonicky, ale kdy si vezmeme, e asto vyrbj elektinu z obnovitelnch zdroj za 40 euro za MWh, tak z toho stle koukaj velice dobr zisky, vysvtluje Mikul Peksa.

Penze ze solidrnch pspvk pjdou na pomoc obanm a malm a stednm podnikm. Konkrtnj nvrhy program na pomoc lidem v projevu O stavu Unie pedsedkyn EK Ursuly von der Leyen nezaznly. Nezbv ne doufat, e nrodn vldy vyuij penze ze solidrnch pspvk tak, jak si pedstavujeme, a to na pomoc lidem a malm a stednm podnikm, peje si.

Zato esk vlda pedstavila svj strop na stran zkaznk a to na tech korunch za kWh elektiny a esti korunch za kWh plynu. Stt pak bude kompenzovat dodavatele, pokud cena stropy pekro. Podle Peksy jsou maximln ceny nastaveny dobe.

Stropovn cen nen jednoduch a pomrn hodn mn trh. Pi patnm nastaven se bude elektina prodvat podpultov nebo budou vrobci a distributoi krachovat, co by systm paralyzovalo, k s tm, e by si strop dokzal pedstavit n, ale je rd, e jsme se nkam pohnuli.

Jet je stle na stole sporn tarif. Neztrc smysl po zastropovn cen energi? Jeho mylenka nen patn, protoe ceny jsou zastropovny celkem vysoko a tyto vdaje nebudou pro obyejn lidi moc pjemn. Jsem rd, e existuje, i kdy m konkrtn nastaven pli net, uznv.

Otzkou je, zda je na kompenzace pipraven rozpoet. No, nen, k Peksa. Po pedchoz vld zstal u tak vysok deficit a souasn nen pln ikovn ve vyrovnvn rozpotu, pestoe se ped volbami holedbali, e to budou dlat lpe. Budeme mt problm.

Pro EK nenavrhla strop cen plynu? Mli bychom ho podle europoslance Peksy mt? Spas ns sttn obchodnk s energiemi? Vid Peksa svtlo na konci tunelu tto krize? Poslechnte si podcast Kontext, kde se dozvte vc!

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here