Ikonit motli monarchov ltaj ve pinavm svt dva kroky od vyhynut

bytek monarch, jednoho z nejznmjch druh motl na svt, je zniujc, ekl agentue AP Stuart Pimm, ekolog z Dukeovy univerzity.

Mezinrodn svaz ochrany prody zaadil motla monarchu sthovavho poprv na svj erven seznam ohroench druh a zaadil ho do kategorie ohroen, co oznauje dva kroky od vyhuben.

Populace motl monarch v Severn Americe klesla za 10 let o 22 a 72 % vzvislosti na metod men.

Co ns znepokojuje, je zejmna rychlost poklesu, uvedl Nick Haddad, biolog ochrany prody z Michigansk sttn univerzity. Tento motl by se velmi rychle mohl stt jet vce ohroenm.

Haddad, kter se na zaazen na seznam pmo nepodlel, odhaduje, e populace motl monarch, kter studuje na vchod Spojench stt, se od 90. let 20. stolet snila o 85 a 95 %.

Monarchu ohrouje i zmna klimatu

V Severn Americe podnikaj miliony motl monarch nejdel migraci ze vech vdecky znmch druh hmyzu. Po pezimovn v horch stednho Mexika se motli sthuj na sever, a po cest rozmnouj nkolik generac na vzdlenost tisc kilometr. Potomci, kte doshnou jin Kanady, se pak na konci lta vydvaj na cestu zpt do Mexika.

Je to skuten podvan, kter vzbuzuje as, ekla Anna Walkerov, bioloka ze spolenosti New Mexico BioPark Society, kter se podlela na zaazen monarchy do novho seznamu.

Men skupina trv zimu u pobe Kalifornie, na jae a v lt se pak rozptl po nkolika sttech zpadn od Skalistch hor. Tato populace zaznamenala jet prud bytek ne vchodn monarchov.

Emma Peltonov z neziskov organizace Xerces Society, kter monitoruje zpadn monarchy, uvedla, e motly ohrouje ztrta ivotnho prosted, zven pouvn herbicid a pesticid v zemdlstv, a tak zmna klimatu.

Existuj vci, kter mohou lid udlat, aby tmto motlm pomohli, ekla. Mezi takov pat i vysazovn mlnic, co jsou rostliny, na nich jsou housenky motla zvisl.

Vyhynut se pibliuj i tygi

Mezinrodn unie rovn oznmila nov odhady tkajc se celosvtov populace tygr.

Nov sla, kter se pohybuj mezi 3 726 a 5 578 voln ijcmi tygry po celm svt, odrej lep metody potn tygr, a tak zven jejich celkovho potu, uvedl Dale Miquelle, koordintor programu tygr neziskov organizace Wildlife Conservation Society.

V poslednm desetilet se tyg populace zvila v Neplu, severn n anejsp i v Indii. Z Kambode, Laosu a Vietnamu ovem tygi zcela zmizeli. Iproto jsou nadle oznaovni jako ohroen.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here