Hygiena v Praze hls prvn dt s opimi netovicemi, mohlo se nakazit v zahrani

Podle eten epidemiolog se neukzala monost nkazy dtte v rodin. Dosavadn poznatky spe naznauj, e k nkaze mohlo dojt v nkter z dovolenkovch destinac ve panlsku, kde je vskyt opich netovic vy ne v R. Rodina nedvno trvila dovolenou hned na nkolika mstech ve panlsku, uvedli hygienici.

Odebran kon vzorek ukzal jen mrnou pozitivitu. U dtte a jeho rodinnch pslunk byly pro detailnj laboratorn diagnostiku nazeny kontroln odbry krve a vtry z nosohltanu. Vsledky vtr jsou na opi netovice negativn, u krve se na rozbor ek.

Pesto v rmci pedbn opatrnosti nejenom, e HSHMP zahjila pslun epidemiologick eten, ale nastavila tak adekvtn protiepidemick opaten u konkrtnch jedinc i v dan matesk kole, uvedli hygienici.

Matesk kola m nazen zven lkask dohled a pravideln sledovn zdravotnho stavu. Pslun kolektiv v matesk kole je oddlen od ostatnch kolektiv, podvn stravy i organizace aktivit probhaj vhradn separtn, sdlila hygienick stanice. Nazena je tak zven dezinfekce prostor, dsledn dodrovn hygieny rukou a oddlovn lonho prdla i runk.

Hygienici upozornili na to, e podle poznatk Svtov zdravotnick organizace (WHO) a Evropskho stediska pro prevenci a kontrolu nemoc (ECDC) me k nkaze dojt i kontaktem s materily, na jejich povrchu se nachz virus, napklad odvy, ndob nebo hygienick poteby.

Pravdpodobn prvn nakaen dt v esku, mn imunolog Hoej

Je to vjimen ppad, kdy se opimi netovicemi nakazilo dt, a je asi prvn v republice. Nemoc se pen tsnm tlesnm kontaktem a nejastji mezi promiskuitnmi dosplmi. Opi netovice ale nejsou tak nakaliv jako teba covid nebo njak respiran onemocnen, ekl MF DNES imunolog Vclav Hoej.

Opi netovice ale vbec nepovauji za vnou nemoc. mrtnost je nzk. Napklad v Africe se udvalo, e to je deset procent. V Evrop je jin kmen – je sice nakalivj, ale zatm jsou udvny jen jednotky ppad mrt, dodv Hoej. Podle nj nen dvod k panice.

Podle dat ministerstva zdravotnictv bylo do stedy v R 66 ppad opich netovic, 52 v Praze a 14 v sedmi dalch krajch. Pt nemocnch bylo ve Stedoeskm kraji, ti v Jihomoravskm a dva v steckm kraji. Po jednom ppadu pak ady eviduj v Karlovarskm, Krlovhradeckm, Olomouckm a Zlnskm kraji. Dosud nejmlad nakaen v Praze byl ve vkov skupin 15 a 19 let.

Nemoc se pvodn vyskytovala v zemch stedn a zpadn Afriky, od jara letonho roku se i v Evrop a USA. Na zem Evropy je vce ne 19.400 ppad ve 29 zemch.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here