Ethereum razantn snilo energetickou nronost. M to ale svou da

Ethereum u jednodue eeno nefunguje na principu energeticky nron tby. Ped aktualizac ethereum spotebovvalo zhruba 0,2 procenta svtov energie. Nen proto divu, e energetick nronost druh nejvt kryptomny byla trnem v oku politik, ekolog i nkterch investor.

Pro uivatele tto kryptomny a na n navzan projekty jde o vcelku zsadn krok, kter se promtne do zpsobu fungovn cel st, a to vetn tvorby novch token, hodnot novinku Martin Kysela, analytik ze spolenosti Trhy.cz

Tai u nejsou poteba

Zmna me mt podle Kysely i negativn dsledky. Velmi diskutovan je potenciln snen bezpenosti cel st, a to s ohledem na odlin mechanismus ovovn transakc. Jedn se zatm spe o hypotetick problm, ale nkte paranoidnj uivatel jej vnmaj velmi siln, varoval analytik.

S aktualizac fungovn etherea u toti transakce uvnit st tto kryptomny nebudou ovovat samotn tai pomoc svch energeticky nronch pota. Msto toho budou v roli ovovatel jednotlivci i firmy.

Nov nastaven ovovac systm toti funguje tak, e majitel tto kryptomny vlo stanoven mnostv svch minc do zstavy, aby mohli kontrolovat nov zznamy v databzi etherea. To jim na opltku umon vydlat si nov mince k tm, kter dali do zstavy.

Rizikem ale je hypotetick situace, kdy by jedin subjekt nashromdil vtinu ether vsazench na oven novch transakc. Tm by zmnil cel systm a mince mohl snadno ukrst. Odbornci na kryptomny tak tvrd, e existuje riziko technickch zvad. Pi nich by podvodnci mohli vyut zmatku ke krdei minc.

Ze zatku me bt nov systm pro ovovatele zajmav v tom, e dlaj nco pro s, ale odmna je relativn nzk. To me mt za nsledek redukovn malch ovovatel. Nakonec v sti mou zstat jen ti nejvt, a tm se naru suverenita etherea, spekuluje f spolenosti 2bminer.com Jakub Hlavenka.

Spolenost Future Mining, kter umouje klientm nkup vkonnch pota na tbu kryptomn, pechod vnm jako pleitost. Pestoe jsme dosud tili pevn ethereum, pechodu na nov model jsme se neobvali. Monosti tby po ukonen pedchozho jsem s naimi klienty prbn konzultovali, k Tom avojsk, obchodn manaer Future Mining.

Vliv na cenu uke as

Cena etherea se po dokonen aktualizace pli nezmnila. Nejprve vykazovala mrn rst, krtce po 13:00 stedoevropskho asu se ale pohybovala kolem 1 585 dolar a nsledujcch 24 hodin vykazovala pokles o jedno procento. Zstv tak stle hluboko pod maximem z loskho listopadu, kdy vystoupila nad 4 865 dolar. Vrazn pod svmi maximy jsou i dal kryptomny, vetn bitcoinu.

Obecn se pitom usuzuje, e aktualizace by ml mt na ethereum pozitivn vliv a jeho cena by tak mla rst. Zda se tak skuten stane je vak otzkou. V uplynulch dnech jsme mohli sledovat rst i s nslednou korekc a lze se domnvat, e aktualizace je z velk sti do cenovho vvoje ji promtnut, upozornil Kysela.

Analytik k tomu dodal, e mnohem zajmavj bude role centrlnch bank a regultor, kte stle intenzivnji do dn na kryptomnovch trzch promlouvaj.

Zda cena ETH po dokonen Merge poroste, nebo klesne, uke a as. Dleit vak je, e z hlediska rozvoje st bude konen dosaeno vznamnho milnku, kter se pipravoval nkolik let, zmnil Simon Peters, analytik kryptotrh ve spolenosti eToro.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here