Energetick pomoc by letos mohla bt a pt tisc korun, ekl Skela

V tom optimlnm ppad se ta domcnost dostane a na 17 500 korun pomoci od sttu, s tm, e v takovm ppad a 5 000 korun t pomoci dostane jet v tomto roce, ekl Skela T.

Stle vak nen jasn, podle eho a jak se ur konen stka pro jednotliv typy domcnost v bytech, domech i pipojench na centrln teplo. Vlda se stle odvolv na zveejnn pslunho nazen, kter by mlo ve pesn stanovit. Svtlo svta by podle poslednch informac mlo spatit v srpnu.

Jist vak u je, e pomoc bude rozdlen na dv stky. Vlda to tak chce kvli rozloen dopad do dvou rozpot – toho letonho a toho na rok 2023. Vechny stky, tak jak byly avizovny, vyplaceny budou. Jedin, co jsme udlali, je, e jsme potebn prostedky rozdlili do pslunch rozpot. Asi tvrtinu z celkovch 66 miliard jsme alokovali na tento rok a zbytek na ten pt, ekl Skela TV Nova.

Pomoc by mla domcnostem dorazit ve form slevy, kterou jim dodavatel energi maj promtnout do zloh, ideln jet ped zatkem topn sezony.

Latest news
Related news