eka zskala antinobelovku za osaml srdce, zaujal i vzkum zcpy u tr

Jak v noci na dneek informovala agentura AP, ceremonil se u tet rok po sob konal jen prostednictvm on-line penosu. Pedvn Ig Nobelovch cen pod kadoron redakce vdeckho humoristickho asopisu Annals of Improbable Research (Anly nepravdpodobnho vzkumu) zhruba msc ped vyhlaovnm skutench Nobelovch cen.

Laureti v deseti kategorich zskvaj trofej a k n prakticky bezcennou bankovku v hodnot deseti bilin zimbabwskch dolar. A kdo letos mohl slavit spch?

Vlastn milostn ivot podle agentury AP vynesl esk vdkyni Elice Prochzkov a jejm kolegm z univerzity v nizozemskm Leidenu Ig Nobelovu cenu za kardiologii. Na seznamovacch aplikacch bez problm nala svj zdnliv dokonal protjek, ale pak asto zjistila, e pi osobnm setkn mezi n a tm pravm nepeskoila dn jiskra.

Proto se rozhodla zkoumat fyziologick reakce lid, kterm domluvila rande naslepo a zjistila, e srden frekvence tch, kdo se navzjem pitahuj, se synchronizuj. Zd se tedy, e na starm kli dv srdce tlukouc v jednom rytmu pece jen bude nco pravdy.

Kachtka a vzduchov vak

O cenu za fyziku se podlil Frank Fish, profesor biologie z univerzity v pensylvnskm West Chesteru, a skott vdci, kte spolen studovali roztomil, hebouk kachtka. Fish zjistil, e kdy kachata nsleduj v jedn ad svou matku, dlaj to proto, aby uetila vlastn energii.

Matka je za sebou thne ve stejnm vzduchovm vaku, jak vyuvaj napklad cyklisti za vozidlem. A vdci ze Strathclydesk univerzity ve mst Glasgow k tomu doplnili zjitn, e ve vod kachata surfuj na vln vytvoen matkou.

Solimary Garcov-Hernndezov a Glauco Machado z univerzity v brazilskm Sao Paulu zskali Ig Nobelovu cenu za biologii za doslova prlomovou studii, zda zcpa ni sexuln ivot tr.

Pokud tra ohrouje predtor, me oddlit st svho tla, aby mu unikl; tento jev se nazv autotomie. Kdy vak tmto zpsobem pijde tr o ocas, ztrat tak posledn st trvicho traktu, co vede k zcp – a nakonec ke smrti. Navc pro tra ztrta sti ocasu znamen dlouhodob snen pohyblivosti, co me u samek zhorit ance pi hledn partnerky. Prost pech.

Sloit prvn dokumenty

A dal laureti? Cenu za bezpenostn inenrstv zskal Magnus Gers za zhotoven los figurny pro testovn nsledk automobilovch havri, k nim se piplete los.

Spolenou cenu za literaturu zskali amerit vdci Francis Mollica a Edward Gibson za vzkum s clem zjistit, pro jsou prvn dokumenty tak sloit a tko pochopiteln.

Ig Nobelovu trofej za djiny umn si odnesli Peter de Smet a Nicholas Hellmuth za svou studii vmluvn nazvanou Multidisciplinrn pstup k ritulnm scnm podvn klystru na dvn maysk keramice.

Skupina polskch vdc si odnesla cenu za lkastv, kdy se jim podailo praktickm experimentem prokzat, jak zmrzlina doke zmrnit nepjemn vedlej inky chemoterapie u pacient lcch se s rakovinou. Laicky eeno pacienti, kte si dopvali zmrzlinu, trpli mn znty stn sliznice a dalmi nepjemnmi jevy.

Cena za inenrstv putuje letos do Japonska za praktick vzkum, jak prstoklad je nejinnj pi pokusu otoit klikou na dvech ve tvaru koule.

Cenu za ekonomii zskali Alessandro Pluchino, Alessio Emanuele Biondo a Andrea Rapisarda za to, e matematicky vysvtlili, pro spch nejastji neek nejnadanj, ale ty nejastnj, neboli ty, co maj nejvt kliku.

Drby jako rozklad spolenosti

A konen cena za mr, kterou letos zskal poetn kolektiv vdc za vvoj algoritmu, kter pomh lidem cm drby rozhodnout, kdy kat pravdu a kdy lht.

Drby obvykle povaujeme za negativn faktor v socilnch interakcch, ale autoi tohoto vzkumu z roku 2021 povauj praxi kterou definuj jako sdlen informac o neptomnch ostatnch [clech] s jednm nebo vce pjemci za ivotaschopnou strategii pro podporu a udren spoluprce, zejmna v situacch, kdy existuj protichdn zjmy s leny skupiny nebo mimo ni, anebo s cizmi lidmi.

Tyto informace mohou bt pozitivn, negativn nebo neutrln, ale mly by bt upmn. Neestn pomluvy na nzk rovni mohou bt relativn nekodn. Pokud jsou vak pomluvy neestn tedy pomlouva le na dostaten vysok rovni, systm se rozpad a ivotn dleit sociln spoluprce se neme rozvjet.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here