ei et. Zaali k nm chodit i kravaci, hls obchody se zlevnnm jdlem

V prask prodejn zlevnnch potravin je i ve vedn den odpoledne runo. S koky v rukou se tu tsn nkolik lid, pevn dchodky. Vedle Aloe Vera npoje za 15 korun le pytlky s ervenm kysanm zelm za 20 K, nedaleko jsou energetick npoje, vedle nich tstoviny a suenky. Nkter zbo m trochu pomakan obal, jinmu bude konit doba minimln trvanlivosti. Jde o potraviny, kter jin obchody neprodaly a nabz se za vhodnj ceny zde.

Asi 70let Vra Kubeov si do nkupnho koku pokld kilo zlevnnho gothaje. Chodm sem dlouho. Dv jsem do levnch potravin chodila kouknout cestou ze supermarketu, jenom jestli m tu nco zaujme. Te u ale do normlnho krmu jdu jenom pro to, co jinde neseenu. Teba toto si zamrazm a vyuiju pozdji, k dchodkyn a ukazuje na iku salmu.

Na em ei et

80 procent lid pociuje inflaci.

38 procent ech se obv rychl inflace.

Dv tetiny lid et na jdle.

68 procent lid se brn dopadm inflace snenm spoteby energi a vody.

Tetina ech omezila konky.

zdroj: agentura Instant

Sama s manelem moc jdla nespotebuj, byla ale zvykl nakupovat sladkosti a dusy pro vnouata. Jet loni jsem kupovala dtem velk okoldy v normlnch obchodech. Dnes jim sotva tady vezmu suenky. Ale co u. Doba je takov, musme se uskromnit, k ena a m dl ke zlevnnmu koen.

I prodavaka obchodu tvrd, e v poslednch mscch prodejnu navtvuje vce lid. Jejich skladba se navc promnila. Pes den tady je nejvce dchodc. To je pod stejn. Jak ale chod lidi z prce, objevuj se tu i lid, kte by dv nepili. Vidla jsem tu kravaky, hezky obleen lidi, kter byste tady neekala, dodv prodejkyn.

Majitel prodejen sice potvrzuj, e zjem lid za posledn msce narostl, obchodnci pro n vak mnohdy nemaj dostatek zbo. Potravin urench pro zlevnn etzce ubylo. Hodn zbo, kter by se dve poslalo do tchto st, se vyuv pro sociln ely a potravin do slev jde mn. Lid sice maj rozhodn vt zjem ne dve, ale my poptvku nedokeme uspokojit, vysvtlil Robert Farka, majitel vprodejovch prodejen Bertka.

Na em jste v posledn dob zaali nejvc etit?

celkem hlas: 1510

Hlasovn skoniloteni hlasovali do 0:00 tvrtek 22. z 2022. Anketa je uzavena.
Obchody se zlevnnm zbom provozuje zhruba dvacet let a aktuln m po republice pt poboek. Ztenenou nabdku zbo zaznamenali i jeho stl zkaznci. Jsou zvykl na urit standard a nabdku, kter se ale od zatku vlky zmnila. Nedvno mi volal jeden zkaznk a stoval si, e k nm chod dvakrt denn a chtl by nakupovat, ale nem co, vysvtlil Farka.

Roman Stupka, majitel firmy Potraviny v akci, m podobnou zkuenost jako Farka. M prodejnu, zrove provozuje velkoobchod. Zjem je obrovsk, a na stran koncovch zkaznk, tak majitel obchod s levnmi potravinami, potvrdil trend.

Obchodnci dodvaj, e se v poslednch mscch navc promnila struktura lid, kte zlevnn potraviny vyhledvaj. Pichz podle nich stle vce zkaznk ze stedn tdy a obecn lid, kter by dve v krmech s levnm jdlem neoekvali.

Zvila se poptvka, ale i vdaje

Ne vichni provozovatel ale na krizi nahlej stejn. Milan Flaka, majitel firmy Nejlevnj potraviny, zvenou poptvku tak zaznamenal. Vzpt vak dodv, e vak ani zdaleka nedorovn razantn zven nklad na provoz podnikn. Zjem je vt, ale jsme na tom daleko h. Nklady raketov stoupaj, trby zase tolik ne. Doprava, energie, nafta, vplaty… Mrn zvednut treb nedoene to, co ztratme, vysvtlil.

Lid sice podle nj chod vc, protoe ale nemaj penze, koup mn. A navc si rozmysl, zda si pod pouze zkladn potraviny, nebo i nco na pilepenou.

Kdy maj lid mn penz, kupuj logicky mn. Kdy vm v kapse zbude msto 500 korun jenom 200 korun, neutratte tolik a takov ty poitky, jako jsou okoldy nebo chipsy, si odpustte, dodal Flaka.

Tendenci ech etit na jdle potvrzuje i srpnov przkum agentury Instant pro Generali Investments. Podle nj kvli inflaci et na potravinch dv tetiny ech. Nejvt podl lid, kte hledaj sporu na jdle, je mezi mladmi ve vku od 18 a do 26 let. Star lid od 54 do 65 let nejvce spo na energich. Dopady inflace podle przkumu pociuje 80 procent ech.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here