Dodvky zbran napaden zemi jsou morln pijateln, ekl pape

Toto je politick rozhodnut, kter me bt morln, morln pijateln, pokud je pijato za podmnek mravnosti, pemtal pape o morlnm prvu zem poslat zbran Ukrajin. Poukzal tak na pojet spravedliv vlky podle katolick crkve, povolujc mrn pouit smrtcch zbran pro sebeobranu ped agresorem.

Sebeobrana nen jen legln, ale je tak vrazem lsky k vlasti. Ten, kdo se nebrn, kdo nco nebrn, tak to nemiluje. Ti, kte nco brn, to miluj, ekl Frantiek.

Biden odklepl dal vojenskou pomoc Ukrajin, zahrnuje i raketomety HIMARS

Pape pak vysvtlil svj pohled na to, kdy jsou dodvky zbran njak zemi morln, a kdy ne. Me to bt nemorln, pokud je zmrem vyprovokovat vce vlky nebo pi prodeji nebo penechn zbran, kter (zem) u nepotebuje. Motivace je tm, co do velk mry uruje morlnost tohoto kroku, ekl pape.

Na otzku, zda by Ukrajina mla jednat se zem, kter ji napadla, pape ekl, e dialog se zemmi, kter vlku zaaly, je vdy obtn, ale neml by bt vyluovn. Nevyluoval bych dialog s jakoukoli mocnost, kter je ve vlce, i kdyby to bylo s agresorem. Nkdy muste takov dialog vst. Nevon vm to, ale muste to udlat, zdraznil Frantiek.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here