Czechoslovak Group m novho lena pedstavenstva

Po nkolikalet zk spoluprci s CSG a jejm majitelem Michalem Strnadem je mj pechod do holdingu CSG pirozenm krokem. Mm clem je se jet ve vt me podlet na zen a zlepovn vech prvnch proces holdingu, CSG v poslednch letech zsadn expanduje a j jsem pesvden, e doku pispt k tomu, aby se z CSG se stala jedna z nejvznamnjch korporac svho typu v Evrop, uvd nov len pedstavenstva.

torek je absolventem Prvnick fakulty UK v Praze. Po studich zaal psobit jako koncipient a advokt u americk prvn firmy Altheimer & Gray, kter se pozdji slouila s firmou SALANS a nsledn Dentons. Firma Dentons se v poslednch letech stala nejvt globln prvn spolenosti poskytujc irok spektrum prvnch slueb ve vech oblastech prmyslu.

Ladislav torek je lenem esk i Slovensk advoktn komory a vedle spoluprce s CSG poskytoval v minulch letech prvn sluby ad firem, napklad spolenostem Areva, Prudential i Blackstone.

V rmci CSG bude Ladislav torek poskytovat strategick poradenstv nejvymu veden i akcioni spolenosti, dohlet na chod prvnho oddlen a na veker zsadn prvn zleitosti holdingu.

S jeho pchodem je pedstavenstvo holdingu CSG ptilenn, v ele s majitelem Michalem Strnadem. Mstopedsedou je David Chour, kter je zrove finannm editelem. Dalmi leny pedstavenstva jsou pak Petr Formnek, kter zrove odpovd za M&A, a David tpn, jen zastv roli investinho editele pro zahranin projekty.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here