Chrn m pznivce, ne m, hj Babi policisty. Odprce nazval faisty

To jsou faisti a nacisti. To jsou volii Pirstanu a Spolu. To jsou lidi, kte jsou nebezpen, prohlsil ke svm pznivcm Babi ve tvrtek na nmst v Tboe.

Ptomnost policie na svch mtincch bere Babi podle reakce na Twitteru jako ochranu svch pznivc, nikoliv svou. J nikdy nechtl, aby policie chrnila ns, myslm si ale, e podporovatele, kte pokojn chod na nae mtinky, by chrnit mla, napsal.

Na ternm mtinku v Borovanech pitom skupina policist v civilu zaklekla na teprve trnctiletho chlapce. Obdobn o den dve zadreli policist enu, kter na mtinku dala facku mui, kter do n podle jejch slov uchal. Jene lo prv o neuniformovanho policistu, ena tak skonila na sluebn.

V ter tak skonila pedasn Babiova akce v Teboni. ekaly zde destky demonstrant, podle politika musel z msta kvli nahlenmu atenttu. Policie nm doporuila, abychom z Tebon odjeli, protoe tam byl nahlen atentt a situaci vyhodnotila tak, e ns nen schopna v dan chvli ochrnit, ekl f ANO v CNN Prima News.

Policie ovem pozdji uvedla, e se informace o atenttu nezakldala na pravd.

Policie: Ppady proetme

Policejn zsahy na mtincch Babiova jihoeskho turn znepokojily policejnho prezidenta Martina Vondrka. Informacemi zveejnnmi v souvislosti se zkrokem Policie R v Borovanech jsem naprosto znechucen. Celou vc proto pedm k proeten Generln inspekci bezpenostnch sbor, napsal na Twitteru Vondrek. Nepipustm, aby pslunci Policie R nedodrovali zkony tto zem a nectili jej demokratick principy, dodal.

Vondrek tak bude chtt vysvtlen po fovi jihoesk policie, setk se s nm v ptek, dodal.

Ministr vnitra Vt Rakuan (STAN) v reakci na Vondrkova slova ujistil, e se bude chtt osobn seznmit se zvry proeten policejnch zkrok. Policie mus zajiovat podek a bezpe pimenmi prostedky. Nesm budit dojem, e funguje jako ochranka jakhokoliv jednotlivce nebo individulnho zjmu, komentoval.

Pozdji dodal, e bude poadovat detailn proeten, kzesk postihy pro chybujc policisty, pedstaven taktiky policie pi poodobnch akcch a aby byli policist pi podobnch akcch vdy viditeln oznaen. Podrobnosti z jednn pedstav v pondl.

Premir Petr Fiala (ODS) podle svch slov podal krom Rakuana o proven cel vci tak editele Generln inspekce bezpenostnch sbor. Pro demokratick st je dleit dvra veejnosti v nestrannost a profesionalitu jeho represivnch sloek, napsal na svm twitterovm tu.

Babi m problmy s konflikty na svch mtincch dlouhodob. Napklad na konci ervna ldra hnut ANO vypskali odprci v Nchod. Hned pi pjezdu ho mstn pivtali pskotem a skandovnm hesla Babie do koe. Pot pily na adu arvtky mezi zneptelenmi tbory. Nkte na sebe nkte plivali. Od odprc nejastji padala hesla o StB i hanba.

Latest news
Related news