Celnci, nebo brexit? Pes Kanl ltaj nadvky kvli dlouhm hodinch v zcpch

Podle Londna problmy zpsobil nedostatek francouzskch celnch ednk, podle Pae za zdren me brexit, kvli ktermu trv kontrola doklad mnohem dle.

Obrovsk mnostv lid, kte se zatkem przdnin m na dovolenou do Francie, nezvldaj rychle odbavit ani v pstavu Dover, kde se auta nalouj na trajekty, ani ve Folkestone, kde funguje terminl pro pepravu vlakem skrze Eurotunel.

V Doveru se v nedli situace mrn zlepila, pepravci ale varuj, e je teba potat pi pjezdu s minimln dvouhodinovm zpodnm.

O nco he je na tom Folkestone, kde stovky idi strvily na silnici celou noc, ne se mohly tunelem pepravit do kontinentln Evropy.

Mnoho rodin popsalo britskm mdim strastipln ekn, kter asto trvalo i pes 20 hodin. Do Folkestone jsme pijeli vera (v sobotu) v devt rno, abychom se dostali do vlaku v 10:30, ale plazili jsme se v zcp pes 21 hodin, ekl stanici BBC Andrew Dyer-Smith.

V pstavu Dover od ptku odbavili pes 72 000 cestujcch a celn kontroly pracuj nepetrit. Na trajekty se v sobotu nalodilo 10 000 aut, Eurotunelem projelo za sobotu 8 500 vozidel. V nedli maj bt poty o nco ni.

Latest news
Related news