Brno hled sebevdom proti slabm soupem. Doraz posila z Plzn?

Nechceme dlat deset zmn. Nemyslm si, e by to bylo vhodn. Odrazme se od glmana a naveme dalmi hri, dodal osmatyicetilet kou.

Pouze z tribuny sledoval zpas indisponovan stoper Jan trba, s nm treni ale od zatku tohoto tdne potaj do plnho trninku.

Jinak mlo Brno k dispozici kompletn kdr. Probh velk boj o sestavu, na trninku hri pracuj ve zdvojench postech. Konkurence je, podotkl Dostlek.

Vbr mu od branke Martina Berkovce pes stopera Jakuba urala, zlonka Jiho Texla po tonka Jakuba eznka, o kter se kou ope, pekvapiv nebude.

Pomrn neekan byl vak vbr soupe, proti nim v poslednch dvou tdnech Zbrojovka svou formu ladila, tden ped Jihlavou nastoupila v Kromi proti astnkovi tet ligy.

Zvolila si tak sparingpartnera, kter ji neprovil kvalitou a zejm ani po strnce taktiky na ostr boje proti loskm astnkm skupiny o titul, jejich sle bude Zbrojovka elit tyikrt v vodnch esti kolech, se novek chystal v duelu, v nm ml msty a drtivou zemn pevahu.

Takov byla volba ptelk, hodnotit ji nen na mn. Myslm si, e jsme asi mli zmr vit si dky tomu na balonu. Nechceme hrt njakou mlcenou, abychom na hiti vlili. Mme pomrn hodn technick tm. Trnujeme tak, e chceme hrt. Uvidme, jak to bude vypadat v lize, uvaoval brnnsk zlonk Texl.

S tm, e se Slovckem, Plzn nebo Slavi jeho tm asi branku jako tu kromskou trvale oblhat nebude, vcemn souhlas. Uvidme, jak se vypodme s rozehrvkou a kombinac v konfrontaci s ligou. My vme, e teba budeme tm, kter bude mn dret balon, je to i pravdpodobnj. Uke a vstup do soute. Teba budeme pekvapen, nadhodil.

Neodkrt karty

Kou Dostlek skladbu ppravnch zpas hj. Dvakrt Zbrojovka zmila sly se zstupcem slovensk ligy, jednou nastoupila proti pedstaviteli rakousk elity. Zbyl ti soupei vzeli z domcch nich sout.

Mli jsme monost hrt s Podbrezovou, Slovanem a Grazem. Hrm jsme v hodnocench ukzali, o em vy sout je. Nejen o drazu a nasazen, ale hri mus i vc pracovat s taktikou. Na vod ronku ns ekaj stran tc soupei. Potebujeme vymyslet pln, abychom byli spn, uvdomuje si.

Zpasy s Krom a Jihlavou povauje za uiten odrazov mstek. Sm vak naznail, e z nich nejsp nebude mon pli vychzet. V Kromi piznal, e kombinoval sestavu i se zmrem neodkrt Slovcku karty.

V dnm ppad neeme v beznu, e bychom chystali zpas s Krom s tm, e budeme v lize dominantn. Krom suvernn vedla MSFL, pedpokldali jsme, e me bt ve druh lize a to by byl pro ns zajmav soupe. Po tech tkch provrkch a po nvratu ze soustedn jsme zvolili jednoduho soupee a to se povedlo, vysvtlil zmr brnnskho klubu.

Z obou ze zmnnch utkn odchzel s kritickmi poznatky. Pl si vidt vt pohyb a npad v ton fzi, ve kter se Zbrojovka trp. Za ti posledn duely se trefila jen jednou.

Nekvalita v zakonen tam byla vidt. Nkter nae hre trp po vtinu kariry, ekl bval vborn stedopola.

K otzce hernho projevu Zbrojovky v nejvy souti dodal: Byli bychom rdi, kdybychom soupee (v lize) dokzali pekvapit a bt dominantn na mi, ale my vychzme i z toho, jak jsme hrli druhou ligu. Zpas, v nich jsme byli suvernn, zase tolik nebylo. Vme, jak bude v lize proti nm kvalita, a tomu uzpsobme taktiku.

Do rukou osudu sv Zbrojovka otzku last minute poslen obrany. Bude ekat, zda tento tden neuvoln Plze svho stopera Filipa ihka. Rozhodovat se m po odvet plzeskho dvojzpasu druhho pedkola Ligy mistr proti Helsinkm. Prvn duel esk mistr vyhrl 2:1 a m nakroeno k postupu.

Brnnsk trenr Richard Dostlek

Jsme ve vztahu s jednm ligovm klubem, kter hraje evropsk pohr. Zle na trenrovi, jak kdr si nech. Kdyby neml zdravotn problmy, tak urit nadje je. Vte, o kom se bavme, signalizoval Dostlek v rozhovoru s novini.

O ihka vak maj podle spekulac z fotbalovch kruh zjem i Pardubice, odkud 23let stoper do Plzn zamil.

Dostlek tak uvedl, e je brnnsk klub dl v kontaktu s rakouskm zlonkem Svenem Spranglerem, kterho testoval a nsledn jej nepodepsal.

Latest news
Related news