Auta se na silnici vrt a po dvou letech, opravu zhatil sesuv u Orlice

Pokud by nkdo vyhlsil anketu o nejdle opravovanou silnici, s pehledem by nejsp vyhrl estnctikilometrov sek silnice druh tdy II/315 mezi Chocn a stm nad Orlic, kterou Pardubick kraj opravuje od roku 2011.

Zatmco velk st modernizace je ji hotov, posledn mal sek v Kerharticch stle ek na sv dokonen.

Stavba musela bt na podzim roku 2021 nedlouho po uzaven tendru peruena z dvodu sesuvu pdy svahu v blzkosti Tich Orlice, kolem kter silnice vede. Stavebn firma Strabag z trasy dlouh cca 3,3 km provedla alespo opravu dvou kilometr od konce Hrdku na potek Kerhartic.

Prv tam stavbai zjistili, e svah ujd a jeho zajitn by prce vrazn prodrailo. Jeliko kraj nemohl s firmou kvli velkmu nrstu ceny uzavt dodatek, prce proto ukonila a ednci museli najt novho dodavatele, kter by prce po vypracovn dodatench opaten proti erozi beh eky dokonil.

Nejlep nabdku podala firma Eurovia, kter se zavzala bhem pl roku dokonit opravu kilometr dlouhho seku za tm 42 milion. Pitom zhruba tkilometrov sek z Hrdku do Kerhartic stl necelch 30 milion korun.

Prce na stavb zaaly tento tden

Stavebn technika vak vyjela do ternu teprve ve tvrtek. Mezi odbornky toti panovala obava, e navren protierozn opaten nebudou po dalm provedenm geologickm men fungovat.

Po dohod se zhotovitelem a na zklad odbornho doporuen jsme jet ped zahjenm samotn stavby pistoupili k proveden hloubkovch vrt s instalac inklinometr pro pesn men ppadnch pohyb svahu. Nsledn byla provedena ti men, v rmci kterch nebyl zaznamenn dn posun, uvedl hejtman Pardubickho kraje Martin Netolick.

Odbornci pot vypracovali nov technick opaten proti erozi beh koryta Tich Orlice.

Pokraovn modernizace silnice II/315 z st nad Orlic smrem na Hrdek je jednoznan dobrou zprvou pro vechny idie a obyvatele cel oblasti, ale tak pro ns jako kraj, protoe nikdo z ns neekal, e se bude jednat o takto komplikovanou stavbu, kter si vyd nepedpokldan een a asov posuny, dodal Netolick s tm, e pedpokldan termn dokonen je stanoven na konec lta ptho roku.

Do t doby musej idii vyuvat tm 20 kilometr dlouhou objzdnou trasu pes Libchavy.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here