Amerian se sthuj do Evropy, na ceny nemovitost doma u nedoshnou

Podle mezinrodn realitn kancele Sothebys International Reality se zjem obyvatel USA pesdlit do eckch teplch kraj zvil ve druhm tvrtlet v porovnn s minulm rokem o tyicet procent. Ve Francii a Itlii je poptvka po nemovitostech nejvy za posledn ti roky.

A amerit zjemci o bydlen nov generuj dvanct procent pjm tto nadnrodn realitn kancele, piem o rok dve to bylo jen pt procent.

Movit lid a dchodci byli tradin skupinou, kter domy a byty v Evrop skupovala. lo o relativn levn bydlen, zvl᚝ v mench mstech. Dky vtm monostem prce z domu se poptvka po bydlen v evropskch zemch znateln zvila. Pstup k nim m nyn ir spektrum lid, a to vetn mladch, pro kter jsou ceny u nich doma nedosaiteln.

Kriminalita v nkterch americkch mstech tak k touze zstat neprospv. Mnoz Amerian by dali pednost pomalmu a klidnmu ivotu v malm mst na evropskm jihu. Nyn jim to umouje i euro, kter kleslo na paritu s dolarem.

Agentura Bloomberg zmiuje pklad Stephanie Synclairov, tyictnice z Atlanty. Koupit dm v Itlii byl jej dlouhodob sen, kter se ji podailo splnit letos v dubnu.

V americk metropolitn oblasti platila pronjem ti tisce dolar (pes sedmdest tisc korun) msn za dm se tymi lonicemi, kde bydlela spolu se synem. Chtla si podit nco vlastnho, ale krok s rostoucmi cenami dret nedokzala a nepomohlo j ani naspoench 300 tisc dolar.

V tu dobu obrtila svou pozornost k Itlii zemi, kterou vdy milovala. Koupila dm s plochou dv st osmdest osm metr tverench v msteku Mussomeli na Siclii. Hned vedle nj si navc podila i bezmla osmdestimetrov obchod to ve v soutu za 60 tisc eur.

Bella Vita

Nikdy bych sthovn nezvaovala, kdyby trh ve Sttech pln nezelel, svila se Bloombergu podnikatelka. Nyn plnuje home office a maluje si pedstavy o italskm Bella Vita plnho dobrho jdla a kvalitnho vna. Chce se navc pihlsit do mstnho kninho klubu a v mst nkdejho obchdku vytvoit literrn klub a prostor zasvcen umn po vzoru pask umleck scny dvactch let.

Bn dm v Atlant se v ervnu dal podit za 404 575 dolar (skoro deset milion korun). Cena meziron vzrostla o devatenct procent, zatmco v sicilskm Palermu vyjde bydlen o rozloze sedmdest a osmdest metr tverench v prmru na 86 560 eur (pes dva miliony a sto tisc korun), uvdj experti z realitnch platforem Zillow a Idealista.

Michael Witkowski, viceprezident analytick spolenosti ECA International, poukazuje na to, e je m dl t잚 t v americkch metropolch ne v tch evropskch. Drahota bydlen, siln dolar i politick situace jsou faktory, kter lkaj Ameriany do Evropy, tvrd Witkowski.

Sbalit kufry a odsthovat vak urit nen prochzka rovm sadem. Vyzen vza trv dlouho, dan jsou v podobnch ppadech komplikovan a mohou pvodn sen pkn prodrait.

Itlie ve snaze pithnout co nejvce lid v roce 2019 spustila program, kter umouje zjemcm o vzum koupit dm za jedno euro. Na opltku mus poplatit veker renovace a podpoit tak italskou ekonomiku. Zem na jihu Evropy chce koncem tohoto roku tak nabdnout zvltn vza pro cizince pracujc z domova.

Dal oblbenou destinac je Portugalsko, kde se zjem o vza v roce 2021 navil o 45 procent ve srovnn s rokem pedchozm. Letos sla stle vzrstaj, uvd realitn spolenost Viva.

Vzum za investice

Aby Portugalsko se panlskem zvily svoji atraktivitu, nabz zlat vza, kter lidem otevraj vstupn brny vmnou za poten investice ve stovkch tisc eur.

Jamie Dixonov se do Portugalska pesthovala z Los Angeles s manelem a jejich sedmiletou dcerou. Umonil jim to pesun na home office a povolen k trvalmu pobytu, pro kter si ovem museli zajistit bydlen, bankovn et a zdravotn pojitn.

Rodina z Kalifornie ila pvodn v mobilnm dom s dvma lonicemi. Nyn si mohou dovolit njem ve vi dva tisce eur (49 tisc korun) msn za tpokojov byt v pobenm mst Cascais, ticet kilometr zpadn od Lisabonu.

Jamie s rodinou nyn ije v multikulturnm spoleenstv lid a sv rozhodnut si neme vynachvlit. Nsiln kriminalita v USA rapidn roste, chtla jsem dcei zajistit normln dtstv, cituje ji agentura Bloomberg.

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here