adu z vs propustme, jste nadbyten. Karel III. okoval letit zamstnance

Mezi tmi, kte oznmen obdreli, jsou mimo jin Karlovi osobn sekreti, lenov komunikanho tmu i pracovnci domcnosti. Nkte z nich pro krle, jet coby prince z Walesu, pracovali destky let.

Zamstnanci upozornn, e jejich sluby mon ji nebudou zapoteb, podle listu The Guardian obdreli v pondl, zatmco v katedrle svatho Jilj v Edinburghu probhala bohosluba za zesnulou krlovnu.

Mnoho dosavadnch Karlovch zamstnanc podle denku pedpokldalo, e budou zalenni do jeho nov domcnosti. O tom, co se chyst, pr nevdli a do chvle, ne jim v pondl dorazilo oznmen od Karlova hlavnho pobonka sira Cliva Aldertona.

Zmna role naich zamstnavatel bude znamenat zmnu i pro nai domcnost, zan dopis, jen m The Guardian k dispozici. Aderton lidem sdlil, e domcnost v Clarence House bude uzavena a nkte jej zamstnanci tak u nebudou dle zapoteb.

Chpu, e je to znepokojiv, napsal s tm, e nkte zamstnanci poskytujc pmou, blzkou, osobn podporu a rady Karlovi a Camille zstanou ve funkci.

Vichni jsou rozzuen. Vichni zamstnanci od tvrtka (kdy zemela krlovna) pracovali kadou noc, aby za odmnu dostali toto. Lid tm jsou oteseni, uvedl jeden ze zamstnanc, jen chtl zstat v anonymit.

Podle britskho listu zatm nebyla pijata dn konen rozhodnut, protoe nejdve je teba dokonit konzultan obdob, kter zane pt pondl po sttnm pohbu. Jak konkrtn msta se zru Aderton neuvedl.

Extrmn bezcitn, zu odbory

dme o okamit zastaven procesu propoutn. Nkte lid v Clarence House pracovali dlouh lta. Rozhodnut oznmit propoutn v krlovsk domcnosti bhem obdob nrodnho smutku je bezcitn, reagoval na situaci Svaz veejnch a komernch slueb (PCS).

I kdy se njak personln zmny daly oekvat, rozsah a rychlost s jakou bylo potenciln propoutn oznmeno, je extrmn bezcitn, ekl stanici CNN jeho tajemnk svazu Mark Serwotka.

Podle britskch mdi se oekv, e zamstnancm, kte budou proputni, bude nabdnuta pomoc s hlednm alternativnho zamstnn ve vech krlovskch domcnostech i asistence s hlednm novho pracovnho msta mimo n. Proputn rovn dostanou odstupn.

innost domcnosti bvalho prince z Walesu a vvodkyn z Cornwallu se zastavila a v souladu se zkonem byl zahjen proces konzultac. Nai zamstnanci poskytuj dlouhodob a loajln sluby, a pestoe nkter propoutn budou nevyhnuteln, pracujeme na nalezen alternativnch rol pro co nejvt poet z nich, uvedl krlv mluv.

Karel III. zatm nepotvrdil, zda se do Buckinghamskho palce sdla britskch monarch, odsthuje. Palc nyn prochz sri oprav a nkter jeho sti jsou neobyvateln. Spekuluje se proto nad tm, e krl ho alespo prozatm bude pouvat pro oficiln ely, jako jsou recepce, audience, bankety a jako svj londnsk domov si ponech prv Clarence House.

Karel III. v Clarence House nyn zamstnv na pln vazek 101 lid. V kanceli soukromch tajemnk jich pracuje 31, podobn poet je i v oddlen pokladnk. V komunikanm tmu psob 12 lid. Mezi 28 leny domcnosti jsou tyi kuchai, pt sprvc domu, ti komorn i nkolik majordom. Krlovna na pln vazek zamstnvala 491 lid.

SPECIL

Britsk krlovsk rodina

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here